Person

David Larsson Heidenblad

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.larsson_heidenbladhist.luse

Telefon 046–222 79 79

Mobil 070–885 06 77

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i historia och biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). 2021 är jag aktuell med boken "Den gröna vändningen: En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden" (Nordic Academic Press) och dess engelska systervolym "The Environmental Turn in Postwar Sweden: A New History of Knowledge (Lund/Manchester University Press). Jag driver också en blogg om akademiskt skrivande som getts ut i bokform på såväl svenska som engelska.

Min pågående forskning kretsar huvudsakligen kring den svenska spar- och investeringskulturens förändring, från sent 1970-tal till i dag. Särskilt intresserar jag mig för hur aktiesparande har populariserats. Forskningen bedrivs inom programmet ”Nyliberalism i Norden: Ett nytt historiskt fält” (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond) och projektet "A Nation of Everyman Investors" (finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är fil. dr i historia och arbetar som postdoc inom projektet ”Kunskapskulturers historia” (finansierat av Crafoordska stiftelsen).

Min forskning ger historiska perspektiv på vår tids klimat- och miljömedvetande. Jag intresserar mig för hur ekologiskt tänkande har vuxit fram och utvecklats till att bli en central del av kultur, politik och samhällsliv. I mitt nuvarande projekt arbetar jag tillsammans med en svensk-norsk forskargrupp med att etablera och vidareutveckla det nya forskningsfältet kunskapshistoria.

Min pågående forskning kretsar kring det moderna miljömedvetandets framväxt och genombrott. Jag studerar när, var och hur som kunskap om en global miljökris började cirkulera i det svenska samhället. Ett särskilt fokus ligger på vad som hände med denna kunskap i samband med det stora kulturella genombrottet åren kring 1970.

En aktuell publikation är Framtidskunskap i cirkulation. Gösta Ehrensvärds diagnos och den svenska framtidsdebatten, 1971–1972 och vill man hellre lyssna finns en pod-intervju med mig i Lite Passé och i Vetenskapsradions programserie Forskarliv

Böcker (5 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (12 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (11 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)

Tidningsartiklar (9 st)

Övrigt (12 st)

Övriga uppdrag och meriter

Biträdande handledare för Rasmus Törnblom, 2021–

Biträdande föreståndare vid Centrum för kunskapshistoria (LUCK), 2020–

Biträdande handledare för Evelina Kallträsk, 2020–

Biträdande handledare för Eskil Vesterlund, 2020–

Gästbloggare för Curie, 2020

Utbildningsledare för Finish On Time, 2019–2021

Biträdande handledare för Asger Hougaard, 2018–

Lokalredaktör för Historisk tidskrift, 2017–20

Vikarierande redaktör för Scandia, 2013

Redaktionssekreterare för Scandia 2012–15

Min forskning har fått priser från Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen, Inga och John Hains stiftelse samt Kyrkohistoriska föreningen

David Larsson Heidenblad

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.larsson_heidenbladhist.luse

Telefon 046–222 79 79

Mobil 070–885 06 77

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02