Person

David Larsson Heidenblad

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.larsson_heidenbladhist.luse

Telefon 046–222 79 79

Mobil 070–885 06 77

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i historia och biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). Min forskning är inriktad mot samtidshistoriska fenomen och samhälleliga kunskapsgenombrott. För närvarande forskar jag om aktiesparandets popularisering i Sverige från sent 1970-tal till i dag.

Jag skriver återkommande i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Curie och Respons och har även bloggen "Konsten att vara forskare".

Aktuell med boken "Ta din tid: Gör mindre men bättre" på Volante.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Professor II vid Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet, 2022–2023

Biträdande handledare för Rasmus Törnblom, 2021–

Biträdande föreståndare vid Centrum för kunskapshistoria (LUCK), 2020–

Biträdande handledare för Evelina Kallträsk, 2020–

Biträdande handledare för Eskil Vesterlund, 2020–

Gästbloggare för Curie, 2020

Biträdande handledare för Asger Hougaard, 2018–

Lokalredaktör för Historisk tidskrift, 2017–20

Vikarierande redaktör för Scandia, 2013

Redaktionssekreterare för Scandia 2012–15

Min forskning har fått priser från Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen, Inga och John Hains stiftelse samt Kyrkohistoriska föreningen

David Larsson Heidenblad

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.larsson_heidenbladhist.luse

Telefon 046–222 79 79

Mobil 070–885 06 77

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02