Person

David Larsson Heidenblad

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.larsson_heidenbladhist.luse

Telefon 046–222 79 79

Mobil 070–885 06 77

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i historia, biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) och professor II vid Senter for profesjonsstudier (SPS) i Oslo. Min forskning är inriktad mot miljöhistoria, kunskapshistoria och ekonomisk kulturhistoria.

Min pågående forskning kretsar kring den svenska spar- och investeringskulturens förändring, från sent 1970-tal till i dag. Särskilt intresserar jag mig för hur aktiesparande har populariserats. Forskningen bedrivs inom programmet ”Nyliberalism i Norden: Ett nytt historiskt fält” (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond) och projektet "A Nation of Everyman Investors" (finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser).

Jag skriver återkommande i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Curie och Respons och har även en blogg om forskarliv och skrivande.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Professor II vid Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet, 2022–

Biträdande handledare för Rasmus Törnblom, 2021–

Biträdande föreståndare vid Centrum för kunskapshistoria (LUCK), 2020–

Biträdande handledare för Evelina Kallträsk, 2020–

Biträdande handledare för Eskil Vesterlund, 2020–

Gästbloggare för Curie, 2020

Utbildningsledare för Finish On Time, 2019–2021

Biträdande handledare för Asger Hougaard, 2018–

Lokalredaktör för Historisk tidskrift, 2017–20

Vikarierande redaktör för Scandia, 2013

Redaktionssekreterare för Scandia 2012–15

Min forskning har fått priser från Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen, Inga och John Hains stiftelse samt Kyrkohistoriska föreningen

David Larsson Heidenblad

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.larsson_heidenbladhist.luse

Telefon 046–222 79 79

Mobil 070–885 06 77

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02