lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är pensionerad docent i historia och disputerade 1995 på en avhandling om maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö kring förra sekelskiftet. Fram till pensionen 2019 har jag i olika omfattning varit knuten till Historiska institutionen i Lund som lärare på kurser inom framför allt social- och arbetarhistoria. Åren 2000-2019 var jag föreståndare vid Centrum för arbetarhistoria och 2009-2013, tillika anställd som forskare i ett VR-finansierat projekt om främlingsfientlighet och arbetarrörelse. Höstterminen 2014 var jag Visiting lecturer vid University of Washington. På senare år har jag framför allt kommit att arbeta med frågor om svenska immigranter i USA, och sedan 2015 sitter jag som Lunds universitets representant i styrelsen för Svenska Emigrantinstitutet. För närvarande arbetar jag med ett projekt om svenska Amerikaimmigranter vilka av olika skäl deporterades av amerikanska myndigheter tillbaka till Sverige i början av 1900-talet.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
  • Berggren, L. & Wallengren, H. (2011). (Red.) Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet : Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930-60-talen. Skrifter från Centrum för arbetarhistorie, 5. Centrum för Arbetarhistoria och Skromberga Akademi.
Artiklar (3 st)
  • Wallengren, H. (1993). Karl XI och vänsterns historiesyn. Folket i bild/kulturfront, 34-35.
  • Wallengren, H. & Leffler, M. (1991). Vad är och bör historisk arbetslivsforskning vara?. Historisk Tidskrift, 394-396. Svenska historiska föreningen.
  • Wallengren, H. (1989). En kamporganisation i vardande : de organiserade fastighetsägarna i Malmö 1882-1914. Elbogen, 21-52. Malmö kulturhistoriska förening.
Bokkapitel (4 st)
Recensioner (4 st)
  • Wallengren, H. (1998). FNL-rörelsen. Historisk Tidskrift, 135-142. Svenska historiska föreningen.
  • Wallengren, H. (1994). Briljanta bataljer. Folket i bild/kulturfront, 37-37.
  • Wallengren, H. (1989). Ett hem i folkhemmet. Folkets Historia, 64-65. Riksföreningen för Folkets Historia.
  • Wallengren, H. (1987). Facklig makt och fackligt medlemskap. Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 33-34. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
  • Wallengren, H. (1993). Väntade reaktioner. Folket i bild/kulturfront, 44-45.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Hans Wallengren

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post hans.wallengrenhist.luse

Telefon 046–222 03 64

Mobil 076–882 53 02

Rum LUX:A216

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk