Person

Hans Wallengren

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post hans.wallengrenhist.luse

Telefon 046–222 03 64

Mobil 076–882 53 02

Rum LUX:A216

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade 1995 på en avhandling om maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö kring förra sekelskiftet. Fram till pensionen 2019 har jag i olika omfattning varit knuten till Historiska institutionen i Lund som lärare på kurser inom framför allt social- och arbetarhistoria. Åren 2000-2019 var jag föreståndare vid Centrum för arbetarhistoria och 2009-2013, tillika anställd som forskare i ett VR-finansierat projekt om främlingsfientlighet och arbetarrörelse. Höstterminen 2014 var jag gästlärare vid University of Washington. På senare år har jag bland annat arbetat med ett projekt om lastbilschaufförer och yrkeskultur. Framför allt har jag dock kommit att arbeta med frågor om svenska immigranter i USA, och sedan 2015 är jag Lunds universitets representant i styrelsen för Svenska Emigrantinstitutet. För närvarande arbetar jag med ett projekt om svenska Amerikaimmigranter vilka av olika skäl deporterades av amerikanska myndigheter tillbaka till Sverige i början av 1900-talet..

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är pensionerad docent i historia och disputerade 1995 på en avhandling om maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö kring förra sekelskiftet. Fram till pensionen 2019 har jag i olika omfattning varit knuten till Historiska institutionen i Lund som lärare på kurser inom framför allt social- och arbetarhistoria. Åren 2000-2019 var jag föreståndare vid Centrum för arbetarhistoria och 2009-2013, tillika anställd som forskare i ett VR-finansierat projekt om främlingsfientlighet och arbetarrörelse. Höstterminen 2014 var jag Visiting lecturer vid University of Washington. På senare år har jag också arbetat med ett projekt om lastbilschaufförer och yrkeskultur. Framför allt har jag dock kommit att arbeta med frågor om svenska immigranter i USA, och sedan 2015 är jag Lunds universitets representant i styrelsen för Svenska Emigrantinstitutet. För närvarande arbetar jag med ett projekt om svenska Amerikaimmigranter vilka av olika skäl deporterades av amerikanska myndigheter tillbaka till Sverige i början av 1900-talet.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (8 st)

Förord (1 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Hans Wallengren

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post hans.wallengrenhist.luse

Telefon 046–222 03 64

Mobil 076–882 53 02

Rum LUX:A216

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02