Person

Isak Hammar

Koordinator

  • Kansli HT

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post isak.hammarkansliht.luse

Telefon 046–222 64 77

Rum LUX:B382

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

f. 1981, docent i historia, publiceringskoordinator.

Jag disputerade 2014 på en avhandling om omoral och politik under den romerska senrepubliken. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör antikreception, kunskapshistoria, personastudier samt humanioras historia.

Mitt huvudsakliga forskningsprojekt (finansierat av Vetenskapsrådet) syftar till att analysera vilken betydelse som vetenskapliga tidskrifter hade för humanioras utveckling i Sverige mellan ca 1850 och 1920.

Jag jobbar även som publiceringskoordinator vid humanistiska och teologiska fakulteterna med inriktning på frågor som rör bokpublicering, open access och forskningsdata. Tillsammans med Louice Cardell Hepp ansvarar jag för skriftserierna vid HT. Du kan nå oss på https://www.ht.lu.se/skriftserier eller maila till skriftserier@ht.lu.se.

Jag twittrar om humaniora, både dagens och dåtidens på @IsakHammar

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (8 st)

Rapporter (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (6 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag organiserar för närvarande konferensen The Many Faces of the Humanities - Exploring Different Roles in the Humanities, past, present and future i samarbete med organisationen ECHIC. Konferensen kommer att hållas i Lund 23 och 24 april, 2020. Se Call for papers nedan.

Isak Hammar

Koordinator

  • Kansli HT

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post isak.hammarkansliht.luse

Telefon 046–222 64 77

Rum LUX:B382

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02