lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

f. 1981, doktor i historia.

Jag disputerade okt 2013 på en avhandling om omoral och politik under den romerska senrepubliken.

Som postdoc har jag främst intresserat mig för antikreception och antikbruk. Tillsammans med Ulf Zander är jag redaktör för den första svenska boken om antiken på film och i tv, Svärd, sandaler och skandaler (Studentlitteratur 2015). Nya och kommande publikationer behandlar antiken i serier, politik och i den tidiga svenska miljödebatten.

Mitt huvudsakliga forskningsprojekt behandlar kampen om den klassiska bildningen och gränsdragningen mellan humaniora och naturvetenskap under 1800-talet.

Mina forskningsintressen innefattar även romersk politisk kultur, moral och retorik. Jag är sedan ht-16 Lunds universitets representant för den humanistiska tankesmedjan Humtank (www.humtank.se).

Jag twittrar om film/historia och humaniora på @IsakHammar

Forskning

Om forskningen

Mitt nuvarande projekt har arbetsnamnet Antikens nytta och handlar om striden om den klassiska bildningen i svensk offentlighet under 1800-talet. Särskilt fokuserar studien argumentet att de döda språken och den antika litteraturen hade en moraliskt fostrande funktion.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (6 st)

Övriga uppdrag och meriter

Medlem av tankesmedjan Humtank

Isak Hammar

Koordinator
Kansli HT

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post isak.hammarkansliht.luse

Telefon 046–222 64 77

Rum LUX:B382

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30