Person

Isak Hammar

Koordinator

  • Kansli HT

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post isak.hammarkansliht.luse

Telefon 046–222 64 77

Rum LUX:B382

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

f. 1981, docent i historia, publiceringskoordinator.

Jag disputerade 2014 på en avhandling om omoral och politik under den romerska senrepubliken. Som postdoktor har jag huvudsakligen intresserat mig för antikreception, kunskapshistoria, personastudier samt det nya forskningsfältet humanioras historia.

Mitt huvudsakliga forskningsprojekt (Stockholms universitet) behandlar gränsdragningen mellan humaniora och naturvetenskap under 1800-talet.

Jag jobbar även som publiceringskoordinator vid humanistiska och teologiska fakulteterna med inriktning på frågor som rör bokpublicering, open access och forskningsdata. Tillsammans med Louice Cardell Hepp ansvarar jag för skriftserierna vid HT. Du kan nå oss på https://www.ht.lu.se/skriftserier eller maila till skriftserier@ht.lu.se.

Jag twittrar om humaniora, både dagens och dåtidens på @IsakHammar

Forskning

Mitt nuvarande projekt har arbetsnamnet Antikens nytta och handlar om striden om den klassiska bildningen i svensk offentlighet under 1800-talet. Särskilt fokuserar studien argumentet att de döda språken och den antika litteraturen hade en moraliskt fostrande funktion.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (7 st)

Rapporter (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (6 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag organiserar för närvarande konferensen The Many Faces of the Humanities - Exploring Different Roles in the Humanities, past, present and future i samarbete med organisationen ECHIC. Konferensen kommer att hållas i Lund 23 och 24 april, 2020. Se Call for papers nedan.

Isak Hammar

Koordinator

  • Kansli HT

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post isak.hammarkansliht.luse

Telefon 046–222 64 77

Rum LUX:B382

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02