Tillgodoräknande

Hur ansöker man om tillgodoräknande?

Om du har läst kurser i historia vid andra universitet/högskolor i Sverige, som motsvarar någon eller några av delkurserna inom våra kurser, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dessa kurser. Denna blankett använder du också om du har blivit antagen till en ny kurs och vill tillgodoräkna tidigare oavslutade studier på en kurs som är nedlagt.

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett, som finns att ladda ner. Samtidigt med ansökan lämnar du in en vidimerad kopia på ditt studieintyg samt en kursplan och litteraturlista för den kurs som du har läst.

Ansökan sänds till avdelning för historia via post eller e-post (postadress: Historiska institutionen, Box 192, 221 00 Lund eller med e-post till: histhist.luse), alternativt sändes blanketten direkt till studierektorn för grundutbildningen alternativt för avancerad nivå:

Kontakta studievägledaren om du har frågor.

Tillgodoräknande av utlandsstudier

För dig som studerat utomlands inom ramen för utbytesstudier kan dina poäng tillgodoräknas eller ekvivaleras, under förutsättning att dina studier har varit på akademisk nivå. Detta är något som HT-Internationella kontoret kan hjälpa dig med om du läser fristående kurser. Om du läser Kandidatprogram i historia talar du med programkoordinatorn. De kurser du har studerat kommer att registreras i Ladok, tillsammans med det antal ECTS-poäng de är värda.

Att ekvivalera innebär att poäng du har tagit utomlands ersätter kurser som ges vid Lunds universitet. Detta måste ha avtalats med studievägledaren alt. programkoordinatorn på din hemmainstitution före avresa.

Kontakta Internationella kontoret på Humanistiska och teologiska fakulteterna för mer information.

Kontaktpersoner på ämnet historia:

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-02-05