Person

Klas-Göran Karlsson

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post klas-goran.karlssonhist.luse

Telefon 046–222 79 50

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Klas-Göran Karlsson, f. 1955, professor i historia. Inom internationell samtidshistoria är mina forskningsintressen trefaldiga. Det första rör östeuropeisk historia, med inriktning på Ryssland och Kaukasusområdet. Jag har ägnat uppmärksamhet åt frågor om utbildning och historieskrivning, migrationsprocesser och etniska konflikter i Sovjetunionen och dess efterföljarstater. Mitt andra forskningsintresse rör folkmord och terror, både realhistoriskt och i eftervärldens kulturella bearbetning. Jag har forskat om kommunistiska regimers terror, folkmordet på armenierna och förintelsen. Mitt tredje intresse rör representation och bruk av historia i ett brett europeiskt perspektiv. För närvarande arbetar jag med tre bokprojekt: ett om folkmordens historia, ett om historiska lärdomar i allmänhet, och om lärdomar av kommunismens och nazismens brottshistoria i synnerhet, och ett om globalhistoria, vars resultat skall bli tvåbandsverket Natur & Kulturs globalhistoria (2022).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Klas-Göran Karlsson

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post klas-goran.karlssonhist.luse

Telefon 046–222 79 50

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02