Person

Klas-Göran Karlsson

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post klas-goran.karlssonhist.luse

Telefon 046–222 79 50

Rum LUX:A314

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Klas-Göran Karlsson, f. 1955, professor i historia. Inom internationell samtidshistoria är mina forskningsintressen trefaldiga. Det första rör östeuropeisk historia, med inriktning på Ryssland och Kaukasusområdet. Jag har ägnat uppmärksamhet åt frågor om utbildning och historieskrivning, migrationsprocesser och etniska konflikter i Sovjetunionen och dess efterföljarstater. Mitt andra forskningsintresse rör folkmord och terror, både realhistoriskt och i eftervärldens kulturella bearbetningar. Jag har forskat om kommunistiska regimers brottshistoria, folkmordet på armenierna och förintelsen. Mitt tredje intresse rör tolkning, representation och bruk av historia i ett brett europeiskt perspektiv. Det övergripande perspektivet är nutidshistoriskt, vilket innebär att historia för mig inte är en fast kunskapsmassa utan ett dynamiskt redskap för individers och samhällens orientering och meningsskapande i och över tid, med särskild inriktning på problem och konflikter i den värld vi lever i.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (15 st)

Redaktörskap (17 st)

Artiklar (20 st)

Bokkapitel (69 st)

Förord (2 st)

Rapporter (4 st)

Recensioner (41 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (20 st)

Undervisning

Klas-Göran Karlsson

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post klas-goran.karlssonhist.luse

Telefon 046–222 79 50

Rum LUX:A314

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30