Person

Martin Ericsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.ericssonhist.luse

Rum LUX:A422

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare och docent vid historiska institutionen, och disputerade våren 2015 på avhandlingen "Exkludering, assimilering eller utrotning? 'Tattarfrågan' i svensk politik 1880-1955". Den handlar om den politik som svenska myndigheter bedrev mot de personer som nedsättande pekades ut som "tattare" under 1800- och 1900-talet, däribland många människor i det svenska resandefolket.

Jag har två övergripande forskningsintressen. Det ena kretsar kring den svenska rasismens historia, och särskilt då vetenskapliga rasföreställningar. Jag intresserar mig också för frågor om hur makt utövas inom socialpolitik, och hur svensk socialpolitik har påverkats av idéer om "ras" eller genetisk ärftlighet.

Mitt andra stora forskningsintresse handlar om kollektiva konfrontationer: hur människor har deltagit i politiska och sociala konflikter som exempelvis strejker, husockupationer och upplopp.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Martin Ericsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.ericssonhist.luse

Rum LUX:A422

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02