Person

Martin Ericsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.ericssonhist.luse

Rum LUX:A422

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är lektor och docent vid historiska institutionen. Jag disputerade våren 2015 på avhandlingen "Exkludering, assimilering eller utrotning? 'Tattarfrågan' i svensk politik 1880-1955".

Sedan dess har jag forskat om en rad olika aspekter av Sveriges (och Nordens) 1800- och 1900-tal. Jag har bland annat fortsatt studera rasistiskt våld mot romer och resande, och publicerat mycket forskning om den svenska rasvetenskapens historia - bland annat om rasbiologiska institutet. Jag har också skrivit om upplopp, kravaller och politiskt konfrontativt handlande på gatunivå, och mina studier där har rört allt från skogsupplopp vid 1800-talets mitt till ungdomsupplopp i Stockholm och politiska konfrontationer under det mytomspunna året 1968.

Just nu arbetar jag med ett projekt om de svenska avrättningarnas kultur- och mediehistoria under 1800-talet - ett tämligen outforskat ämne som har mycket att berätta om Sveriges blodiga och brutala moderna historia.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Martin Ericsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.ericssonhist.luse

Rum LUX:A422

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02