Person

Per Anders Rudling

Docent

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post per_anders.rudlinghist.luse

Mobil 073–386 97 55

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Docent, Lunds universitet, 2013

Ph.D., University of Alberta, Kanada 2010
M.A., historia, San Diego State University, USA, 2003
Fil. mag, ryska, Uppsala Universitet 1998

Gästprofessor, Wiens universitet, 2015

Postdok, Lunds universitet, 2012-2014
Postdok, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Tyskland 2010-2011

Per Anders Rudlings huvudsakliga forskningsintressen är Öst- och Centraleuropa, i synnerhet Vitrysslands, Ukrainas, och Polens moderna historia. Han har undervisat kurser i världshistoria, Europas, Rysslands, Ukrainas och Förintelsens historia vid universiteten i Alberta, Greifswald, Oslo, och Lund.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har i sin forskningsverksamhet främst sysselsatt sig med frågor om historiekultur, nationalism och ideologiskt historiebruk i Kresy Wschodnie, gränsområdena i vad som idag är västra Vitryssland, västra Ukraina, och Litauen. Intresset har sin brännpunkt i 1900-talets våldsamma politiska historia och postsovjetiska minneskulturer med speciellt fokus på relationerna mellan regionens olika etniska grupper: polacker, ukrainare, vitryssar och judar. Min bok The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906-1931 utkom 2015 med University of Pittsburgh Press.
Efter att ha arbetat som gästforskare och kooridinator för Europastudier vid National Univeristy of Singapore sedan 2015 utnämndes jag 2019 till Wallenberg Academy Fellow vid Lunds universitet, där ett femårigt forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse möjliggör ett större forskningsprojekt om ukrainsk långdistansnationalism under det kalla kriget.

Böcker (4 st)

Artiklar (46 st)

Bokkapitel (22 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Recensioner (22 st)

Per Anders Rudling

Docent

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post per_anders.rudlinghist.luse

Mobil 073–386 97 55

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02