Vad kan jag läsa?

Vilka kurser och program kan jag läsa?

Varje termin erbjuds den fristående grundkursen i historia (första terminens studier), den fristående fortsättningskursen (andra terminens studier) och den fristående kandidatkursen (tredje terminens studier). Historiska institutionen erbjuder även grundkursen och fortsättningskursen som nätbaserade distanskurser. Varje termin kan ett varierat utbud av fristående kurser annonseras, fristående kronologiska eller tematiska kurser som omfattar 7,5 till 15 hp. Här återfinns även engelskspråkiga kurser. Som student vid Historiska institutionen kan du läsa följande kurser och program:

Grundnivå

Ett treårigt nybörjarprogram med inriktning mot praktisk historieanvändning. Programmet erbjuds varje höst, och leder till en Filosofie kandidatexamen i historia. Programmet har en historisk profil riktad mot kultur eller en profil riktad mer mot samhällsanalys. I programmet ingår även praktik och möjlighet att studera utomlands. Programmet lägger stor vikt vid att hantera historia vetenskapligt.

För en mer ingående beskrivning av innehåll, studietakt, behörighet och anmälan, se:

Programmets inledande kurs är Historia: Grundkurs (HISA34), se nedan.

Fristående kurs:

Kursen är en nybörjarkurs och går heltid på en termin. Kursen erbjuds varje termin. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. Grundkursen ger en bred allmänbildning i ämnet historia då samhällsutvecklingen från antiken till idag studeras. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Fortsättningskurs eller Historia: Nätbaserad fortsättningskurs.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom program:

Historia: Grundkurs, 30 hp erbjuds inom Kandidatprogram i historia varje hösttermin. Kursen är en nybörjarkurs och går heltid på en termin. Grundkursen ger en bred allmänbildning i ämnet historia då samhällsutvecklingen från antiken till idag studeras. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Fortsättningskurs. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, och litteraturlista finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Mer information och anmälan: Kandidatprogram i historia

Fristående kurs:

Kursen är en nybörjarkurs som erbjuds en gång per läsår med start på hösten. Den går på halvtid över två terminer (15 hp per termin) utan obligatoriska fysiska träffar. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. I kursen studeras samhällsutvecklingens ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter. Grundkursen ger en bred allmänbildning i ämnet historia då samhällsutvecklingen från antiken till idag studeras. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Fortsättningskurs eller Historia: Nätbaserad fortsättningskurs.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom Ämneslärarprogram:

Kursen är en nybörjarkurs i historia som andraämne inom lärarprogrammet, och går heltid på varje hösttermin. Kursen handlar både om vad historia är som vetenskap, historiedidaktik och den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Kursen behandlar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv. Kursen ger behörighet att läsa Historia 2 och 3 inom Ämneslärarutbildningen.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och hur du anmäler dig till lärarprogrammet finner du hos Institutionen för utbildningsvetenskap, se:

Fristående kurs:

För studenter som har läst grundkurs i historia. I denna kurs diskuteras teorier och metoder inom historieforskningen, akademiskt skrivande, och studenten läser en tematisk fördjupningskurs. Kursen avslutas med att den studerande skriver en kortare vetenskaplig uppsats. Kursen erbjuds varje termin på heltid. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Kandidatkurs. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom program:

Kursen erbjuds inom Kandidatprogram i historia varje vårtermin för studenter som har läst grundkurs i historia inom programmet. I denna kurs diskuteras teorier och metoder inom historieforskningen, akademiskt skrivande, och studenten läser en tematisk fördjupningskurs. Kursen avslutas med att den studerande skriver en kortare vetenskaplig uppsats. Kursen går på heltid. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Kandidatkurs. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen.

Mer information: Kandidatprogram i historia

Fristående kurs:

För studenter som har läst grundkurs i historia. Kursen går på halvtid över två terminer (15 hp per termin), utan obligatoriska fysiska träffar. I denna kurs diskuteras teorier och metoder inom historieforskningen, och studenten läser två tematiska fördjupningskurser. Kursen avslutas med att den studerande skriver en kortare vetenskaplig uppsats. Tidigare gick kursen vartannat läsår. Fr.o.m. 2022 går kursen med start varje hösttermin. Höstterminen 2024 startar kursen för sista gången. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Kandidatkurs. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom Ämneslärarprogram:

Kursen går heltid på varje vårtermin för studenter som har läst Historia 1 som andraämne inom Ämneslärarprogram. Kursen handlar om att undervisa i historia, och att skriva om historia. Kursen ger, tillsammans med Historia 3, behörighet att läsa Historia 4 inom Ämneslärarutbildningen.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan och litteraturlista finner du hos Institutionen för utbildningsvetenskap, se:

Inom Ämneslärarprogram:

Kursen går heltid på varje vårtermin för studenter som har läst Historia 1 och 2 som andraämne inom Ämneslärarprogram. Kursen innehåller historisk metod och en kortare vetenskaplig uppsats. Kursen ger, tillsammans med Historia 2, behörighet att läsa Historia 4 inom Ämneslärarutbildningen.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan och litteraturlista finner du hos Institutionen för utbildningsvetenskap, se:

Fristående kurs:

För studenter som har läst grund- och fortsättningskurser i historia. Kursen syftar till att odla den praktiska delen av att verka som professionell historiker. Förutom teoretisk projektledning och ett större praktiskt projektarbete studerar du historiedidaktik - om hur historia förmedlas i olika miljöer - alternativt praktiserar du under fem veckor under förutsättning att du själv har hittat en passande praktikplats. Ett fåtal platser erbjuds som fristående kurs. Observera att denna kurs ingår som en delkurs i Kandidatprogram i historia (180 hp). Kursen erbjuds varje hösttermin på heltid och kan ingå i en Filosofie kandidatexamen.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom program:

Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp erbjuds även inom Kandidatprogram i historia varje hösttermin.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan och litteraturlista finner du på Kurser Terminsvis:

Mer information: Kandidatprogram i historia

Fristående kurs:

För studenter som har läst grund- och fortsättningskurser i historia. I kursen fördjupas de historiska studierna och studenterna tillämpar sina insikter i teori och metod och sina fördjupade historiekunskaper genom att skriva ett examensarbete. Kursen erbjuds varje termin på heltid och kan utgöra huvudområde i en Filosofie kandidatexamen. Med en färdig Filosofie kandidatexamen ger kursen behörighet att läsa Masterprogram i Historiska studier.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom Program:

Historia: Kandidatkurs, 30 hp erbjuds även för studenter som har läst fem terminer inom Kandidatprogram historia. I kursen fördjupas de historiska studierna och studenterna tillämpar sina insikter i teori och metod och sina fördjupade historiekunskaper genom att skriva ett examensarbete. Kursen erbjuds varje vårtermin på heltid. Med en färdig Filosofie kandidatexamen ger kursen behörighet att läsa Masterprogram i Historiska studier.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan och litteraturlista finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Mer information: Kandidatprogram i historia

Inom Ämneslärarprogram:

Kursen går heltid på varje vårtermin för studenter som har läst Historia 1, 2 och 3 som andraämne inom Ämneslärarprogram i historia. Kursen innehåller historisk metod och teori, samt reflektion över historiedidaktik för skolan. Dessutom skrivs en större, individuell vetenskaplig uppsats.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan och litteraturlista finner du hos Institutionen för utbildningsvetenskap, se:

Fristående kurs:

Kursen är fristående på nybörjarnivå och ges på heltid/dagtid. Kursen erbjuds inte varje läsår. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. I kursen studeras medeltidens allmänna historia, enskilda frågor, med tillhörande källmaterial men även det nuvarande användandet av medeltiden inom populärkulturen.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Fristående kurs:

Kursen är fristående på nybörjarnivå och ges på halvtid/dagtid på campus i Helsingborg. Kursen erbjuds inte varje läsår. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. Kursen tar ett brett socialhistoriskt grepp över den svenska historien från industrialismens genombrott till dagens samhälle med fokus på arbete och människors erfarenheter av arbete, från 1880-talet fram till idag.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

 

Freestanding course:

The aim of the course is to offer an overview of nuclear humanities, familiarizing the student with some of the major themes and issues in Science and Technology Studies (STS), environmental history, and cultural history. The course is relevant for history or social science teachers, technicians, and people in international relations and foreign administration. It can also be of interest to a broad public that wants to learn about “the nuclear” in history. The course is not given every year. The course is offered during the autumn semester, part-time, as a distance course. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the link for further course description, course syllabus and literature list:

Freestanding course:

The aim of the course is to offer an introduction into the study of the Holocaust, the destruction of the European Jews, its causes and mechanisms. The course is given once a year during the spring semester, day-time. The course is a free-standing course for beginners, but priority is given to exchange students. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the links under Courses in English for further course description, course syllabus, literature list and admission.

Freestanding course:

The course includes an overview of Nordic history from the Viking Age to the present. The students will learn about selected topic for discussions in historical theory as well as to train historical argumentation. The course is given once a year in the autumn semester, day-time. The course is a free-standing course for beginners, but priority is given to exchange students. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the links under Courses in English for further course description, course syllabus, literature list, and admission. 

Freestanding course:


The course provides an introduction to Swedish politics. The political system in general, the constitution, the government and the political parties are discussed in a historical as well as in a contemporary perspective. The course is given once a year in the spring semester, day-time. The course is a free-standing course for beginners, but priority is given to exchange students. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the links under Courses in English for further course description, course syllabus, literature list and admission.

Avancerad nivå

För studenter som har en Filosofie kandidatexamen i historia eller motsvarande.

Masterprogrammet i Historiska studier med inriktningar mot historia inleds med en kurs kring historievetenskapens användning och historikernas etiska ansvar. Studenterna läser teori- och metodkurser för en orientering över aktuella forskningsområden och verktyg för att genomföra avancerade undersökningar. Därtill kommer en historiografisk kurs. I programmet ingår praktik, praktiskt arbete med digital historia liksom examensarbete om 30 alternativt 2x15 högskolepoäng. Inriktningen mot historia har fokus på teorier och metoder inom vetenskapen, liksom på förmedling av historia. Programmet kan avslutas efter ett år för en magisterexamen.

Med en färdig filosofie magister/masterexamen ger programmet behörighet att söka forskarutbildning i historia eller idéhistoria.

Masterprogram i Historiska studier ges i samarbete med Institutionen för Kulturvetenskap. Programmet har två inriktningar – historia och idé- och lärdomshistoria. Programmet startar varannan hösttermin. Programstart: 2021, 2023, 2025. Just inför höstterminen 2022 har vi en extraordinär antagningsomgång.

Under Kurser terminsvis finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor. För mer ingående beskrivning av innehåll, studietakt, behörighet och anmälan, se:

Fristående kurs:

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras "det historiska fältet" - villkor som historiker arbetar under, vad som styr en historikers val av ämne, teori och metod. Historievetenskapens användning i samhället och historikernas etiska ansvar är i fokus.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom program:

Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp ingår även som obligatorisk kurs för studenter inom Masterprogram i Historiska studier. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras "det historiska fältet" - villkor som historiker arbetar under, vad som styr en historikers val av ämne, teori och metod. Historievetenskapens användning i samhället och historikernas etiska ansvar är i fokus.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan och litteraturlista finner du på Kurser Terminsvis:

Mer information och anmälan: Masterprogram i historiska studier

Fristående kurs:

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras svensk och internationell historisk forskning utifrån frågor som har att göra med metod- och teorival. Vilka grundantaganden om hur kunskap skapas finns implicit i metodval och i tolkningsperspektiv?

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom program:

Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp ingår även som obligatorisk kurs för studenter inom Masterprogram i Historiska studier. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras svensk och internationell historisk forskning utifrån frågor som har att göra med metod- och teorival. Vilka grundantaganden om hur kunskap skapas finns implicit i metodval och i tolkningsperspektiv?

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan och litteraturlista finner du på Kurser Terminsvis:

Mer information: Masterprogram i historiska studier

Fristående kurs:

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras kontinuitet och förändring i världshistorien. Globala perspektiv på historia diskuteras utifrån teman som industrialisering, demokratisering, statsbildning, miljöfrågor eller annat.

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom program:

Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp ingår även som obligatorisk kurs för studenter inom Masterprogram i Historiska studier. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras svensk och internationell historisk forskning utifrån frågor som har att göra med metod- och teorival. Vilka grundantaganden om hur kunskap skapas finns implicit i metodval och i tolkningsperspektiv?

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan och litteraturlista finner du på Kurser Terminsvis:

Mer information: Masterprogram i historiska studier

Fristående kurs:

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den svenska och internationella historievetenskapens utveckling och frontförändringar sedan 1700-talet. Villkoren för historikernas verksamhet analyseras liksom professionaliseringsprocessen. Särskilt uppmärksammas t ex källkritikens genombrott, den "kulturhistoriska vändningen" och den "språkliga vändningen".

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

Inom program:

Historia: Historiografisk påbyggnadskurs 7, 5 hp ingår även som obligatorisk kurs för studenter inom Masterprogram i Historiska studier. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den svenska och internationella historievetenskapens utveckling och frontförändringar sedan 1700-talet. Villkoren för historikernas verksamhet analyseras liksom professionaliseringsprocessen. Särskilt uppmärksammas t ex källkritikens genombrott, den "kulturhistoriska vändningen" och den "språkliga vändningen".

En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, och litteraturlista finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis:

 Mer information: Masterprogram i historiska studier

Varför historia?

Läs mer om vad en historiker kan

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-03-04