Vanliga frågor inför terminsstart

Detta gäller för ämnet historia

Antagning, svarskrav och välkomstbrev

Antagningsbeskedet som du får från antagning.se efter det första urvalet visar om du är antagen eller reservplacerad.

Antagningsbeskedet måste besvaras. Uteblivit svar innebär att du stryks från din kursplats eller reservplats.

Har du blivit antagen och har tackat ja till din plats får du en kallelse från institutionen några veckor före terminsstarten. Detta välkomstbrev skickas till den e-postadress som du har på antagning.se.

Registrering

Du måste registrera dig i tid för att säkert behålla din plats. 

Vi använder oss av LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig via studentportalen Ladok (www.student.lu.se) senast sista registreringsdag. Vilken dag detta är finns i din kallelse. Kontakta oss om du inte hittar sista registreringsdag i din kallelse eller på kurshemsidan.

Om du är antagen med villkor och därför inte kan registrerad dig själv på utbildningen måste du kontakta institutionen före sista registreringsdag (e-post: histhist.luse).

Introduktionsmöte 

Det första introduktionsmötet är obligatoriskt, kontakta institutionen vid förhinder (e-post: histhist.luse).

Scheman – inkl. tid för introduktionsmötet – kursplaner och litteraturlistor hittar du på kurshemsidan, se Kurser terminsvis.

Under detta första undervisningstillfälle får du veta mer om kursens upplägg.

Lediga platser? 

Har du inte ansökt till utbildning kan en sen anmälan vara möjlig. Några kurser och program kan komma att öppna igen för sen anmälan (runt den 15 juli under sommaren och den 15 december under vintern). 

Alla sena anmälningar söks via antagning.se. Att kursen har en Lägg till-knapp på antagning.se är ingen garanti att du kommer bli antagen.

Du ska inte bevaka din reservplats på introduktionsmötet. Institutionen kallar dig om det finns plats, via den e-postadress du har anmält till antagning.se.
 

Antagen till utbildning

Mer information till dig som är antagen till utbildning vid våra HT-fakulteter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-06-24