Person

Magnus Olofsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.olofssonhist.luse

Rum LUX:A217

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Bakgrund

Jag disputerade vid historiska institutionen i Lund år 2008. Sedan dess har jag varit verksam som lärare, forskare och frilansskribent i historia.

Jag är anställd som forskare på Centrum för Arbetarhistoria vid Historiska institutionen och projektet Historisk arbetslivsforskning vid Campus Helsingborg. Jag är även affilierad forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen.

Forskningsområden

Contentious Politics Studies, revolter, upplopp, demonstrationer

Demokratisering, bondepolitik, politisk radikalism

Arbetarhistoria, historisk arbetslivsforskning

Undervisning

Jag undervisar på grundnivå och handleder C-studenter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (8 st)

Förord (2 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (23 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (99 st)

Magnus Olofsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.olofssonhist.luse

Rum LUX:A217

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02