lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag disputerade vid historiska institutionen i Lund år 2008. Sedan dess har jag varit verksam som lärare, forskare och frilansskribent i historia. Min forskning har en kulturhistorisk inriktning och kretsar kring uppror, kravaller, smuggling och politiska radikalism, främst under 1800-talet. Jag har skrivit ett 70-tal krönikor, recensioner och populärvetenskapliga artiklar för tidskrifter och magasin som Respons, Historiskan, Populär historia och Militär historia.

Under 2019 är jag anställd som forskare på Centrum för Arbetarhistoria vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (5 st)
 • Edgren, L. & Olofsson, M. (2014). (Red.) Tema: Politiska protester. Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 • Olofsson, M. (2011). (Red.) Konflikt och samförstånd : texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009. Skrifter från Centrum för arbetarhistorie, 4. Centrum för Arbetarhistoria/Big Bad Books.
 • Olofsson, M. & Brink Pinto, A. (2011). (Red.) Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal. Pluribus.
 • Edgren, L. & Olofsson, M. (2009). (Red.) Political outsiders in Swedish history, 1848-1932. Cambridge Scholars Publishing.
 • Olofsson, M. (2009). (Red.) Arbetarhistoria idag : rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Skrifter från Centrum för arbetarhistorie, 3. Centrum för Arbetarhistoria/Big Bad Books.
Artiklar (3 st)
 • Edgren, L. & Olofsson, M. (2014). Politik underifrån. Kollektiva aktioner i Sverige och Danmark under 1800- och 1900-talen. Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 4-7. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 • Olofsson, M. (2014). Upploppskulturer : Stockholm och landsort i svenska 1800-talsupplopp. Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 2014: 1-2, 13-17. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 • Olofsson, M. & Olsson, M. (2006). Enskiftesbonde under krigshot? Myten om Svaneholm och "utskrivninarna" 1788. ALE, 2006, 22-30. De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.
Bokkapitel (6 st)
Recensioner (7 st)
 • Olofsson, M. (2015). Miraklet ved Litza : Hitlers første nederlag på Østfronten. Militär Historia, 2015. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2013). Review; Individer i rörelse. Kulturhistoria i 1800-talets Sverige. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 227-227. Historielärarnas förening.
 • Olofsson, M. (2013). Review: Armies of the Napoleonic Wars. Militär Historia, 5. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2012). Parti eller rörelse? Perspektiv på liberala organisationsstrategier 1880–1940. Scandia, 78, 154-156. Stiftelsen Scandia.
 • Olofsson, M. (2012). Review: Waterloo. The French Perspective. Militär Historia, 11. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2011). Det självpåtagna uppdraget. En undersökning av medborgarprojektet kring tidningen Östgötha Correspondenten 1840–1870. Scandia, 77, 172-173. Stiftelsen Scandia.
 • Olofsson, M. (2010). Review: The Battle for Burma: An Illustrated History. Militär Historia, 5. LRF Media.
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (17 st)
 • Olofsson, M. (accepted/in press). Tidigmodern kavalleritaktik : okunskap bakom myten om karkaollen. Militär Historia, 2014:4, 22-25. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2016). Sveriges största nederlag. Militär Historia, 2016. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2015). Svenska tullens eviga kamp : kriget mot smugglarna. Populär Historia, 2015. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2015). Trettioåriga krigets vändpunkt. Militär Historia, 2015. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2015). Vågen 1665 : kalabaliken i Bergen. Militär Historia, 2015. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2015). Waterloo 1815 : tre misstag från seger. Militär Historia, 2015. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2014). Fru Kapten : Värvade sin egen armé. Militär Historia, 2014. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2014). Lefve republiken!. Reform : Republikanska föreningens medlemstidning, 2014:1, 14-17. Republikanska föreningen.
 • Olofsson, M. (2014). Sveriges fälttåg mot Norge 1814 : upproret slogs ned med våld. Militär Historia, 8, 46-53. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2013). Fälttåget mot Ulm 1805: Napoleons blixtkrig. Militär Historia, 2013. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2013). Upplev historien: Danskt förräderi gick i stöpet. Militär Historia, 9. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2012). Napoleon i Italien 1796-97: Första steget mot makten. Militär Historia, 9. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2012). Upplev historien: Staden har tagit över slagfältet. Militär Historia, 7. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2011). De skotska spjuten skapade panik. Militär Historia, 5. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2011). Soldat i fält: Japanska armén 1942-1945. Lydnad och självuppoffring. Militär Historia, 8. LRF Media.
 • Olofsson, M. (2010). "Det är hårdt att våg sitt lif i och för tjensten": tulltjänstemän, smugglare och lurendrejribataljen i Landskrona 1826. ARGUS, årsbok för Tullmuseeum och Tullens historiska förening, 34-61.
 • Olofsson, M. (2010). Krigföringens mästare: General Slim. Den glömda generalen. Militär Historia, 11. LRF Media.

Magnus Olofsson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.olofssonhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30