lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Bakgrund

Jag disputerade vid historiska institutionen i Lund år 2008. Sedan dess har jag varit verksam som lärare, forskare och frilansskribent i historia. Jag har skrivit ett 70-tal krönikor, recensioner och populärvetenskapliga artiklar för tidskrifter och magasin som Respons, Historiskan, Populär historia och Militär historia.

Sedan 2019 är jag anställd som forskare på Centrum för Arbetarhistoria vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Forskningsområden

Contentious Politics Studies

Demokratisering

Arbetarhistoria

Historiedidaktik

Pågående forskning och undervisning

För närvarande forskar jag om demonstrationer och offentliga möten i Stockholm från mitten av 1800-talet och fram till 1920-talet samt om Nyliberala partiet.

Jag undervisar i arbetarhistoria.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (7 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (17 st)

Magnus Olofsson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.olofssonhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30