lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Sök bland frågor


Se senast besvarade frågorna
Allmänt #7062 Fråga Hej!
"Hel och ren!"
På Skokloster slott finns en anteckningsbok där slottsfrun bokförde de gånger hon tvättade sig. (1600-talet?) Stockholm var på 1700-talet beryktat för sin stank och smuts.
När blev det trendigt med hygien och renlighet? (Något som ju på en del håll anses ha gått till överlopp.)
Thomas (70 år) - 2019-07-13 12:20:58
Svar

Det är svårt att svara generellt eftersom renlighet på sätt och vis alltid varit uppskattat, det är bara definitionen som har förändrats. Det var framför allt under 1800-talet som en mycket större känslighet för smuts utvecklades, först inom samhällets högre kretsar. En bra översikt över hygienhistorien ger följande artikel: https://popularhistoria.se/vardagsliv/hygien-halsa/nar-lort-sverige-borjade-bada-en-berattelse-om-badrummets-historia.


2019-07-16 11:59:17 - HG
Allmänt #7063 Fråga Hej!
I svaret om Östergötlands flagga den 4 juli anges att att landskapets vapen har en 'beväpning'. Det korrekta heraldiska ordet är beväring, enligt blasoneringen, så det bör ändras
Thomas (75 år) - 2019-07-15 10:41:06
Svar

Tack för påpekandet! Ordet förekom i ett citat jag klippt in, men jag ser nu att det var felskrivet i citatet, i den officiella blasoneringen från 1972 heter det mycket riktigt "beväring".


2019-07-16 11:51:29 - HG
2000-tal #7060 Fråga Hej! Jag och två vänner har hamnat i en diskussion om hur Östergötlands officiella flagga ser ut.
Jag hävdar att den riktiga är röd och gul medan de menar att den är gul och blå. Jag har svårt att hitta mer information förutom Wikipedia som stödjer min teori. Kan ni hjälpa mig och bevisa vilken flagga som är den OFFICIELLA?

mvh Zachary Alm
Zachary Alm (25 år) - 2019-07-04 15:59:25
Svar

Egentligen har ingen av er rätt! Det finns inga officiella flaggor av den här typen i Sverige. De landskapsflaggor som här och där används är inofficiella nyskapelser, ofta påhittade och använda inom turistnäringen. Östergötlands blå kors på gul botten är ett sådant exempel. Sådana flaggor får inte användas av län, landsting eller kommuner, som bara får flagga med den svenska flaggan. Riksarkivet, som har uppsyn med sådant, skriver på sin hemsida: "Ibland kan man se andra flaggor hissade, bl.a. korsflaggor, som vill utge sig för landskapsflaggor. Dessa är ohistoriska nya påfund utan förankring vare sig i historien eller i nutiden. Riksarkivet rekommenderar inte dess användning."

Däremot finns officiella landskapsvapen, som också kan användas av länen och landstingen. De går tillbaka på de gamla landskapsvapnen (ofta från 1500-talet). Sådana kan man också flagga med, men då på en fyrkantig flagga där bara vapenbilden återges. Östergötlands vapenflagga är röd med en stående grip (ett sagodjur, hälften lejon, hälften drake) omgiven av fyra rosor. I den officiella beskrivningen heter det: "I rött fält en gyllene grip med drakvinge och draksvans samt med blå draktunga och beväpning, i vart av sköldens hörn åtföljd av en ros i silver". Det är det närmaste man kan komma en officiell landskapsflagga.


2019-07-10 10:36:29 - HG
1900-tal #7059 Fråga Fr. a. på 90-talet läste jag en del om andra världskriget orsaker och förlopp. Så småningom släppte jag frågan mer eller mindre. Nu har jag dock märkt att jag återvänt beroende fr a på att jag tror att många människor idag tänker att kriget inte kunde ha slutat på annat sätt än med de allierades seger, vilket knappast stämmer.

Fråga
Stämmer mitt antagande tror du?

Tack på förhand
Nicklas (71 år) - 2019-07-03 17:46:21
Svar

Naturligtvis kunde kriget ha slutat annorlunda. Det kunde alltid ha gått annorlunda i historien. Men efter USA:s inträde i kriget och sedan Tyskland kört fast i Sovjetunionen efter Stalingrad är det svårt att föreställa sig att Tyskland skulle ha kunnat stå emot ett tvåfrontskrig i längden. Man kan spekulera i hur det hade sett ut om det någon gång under kriget slutits fred eller om någon part skulle ha ingått separatfred - eller om ett attentat mot Hitler hade lyckats. Men som sagt, med både Sovjetunionen och USA emot sig och utan egna motsvarande resurser - främst olja - förefaller det nog som en realistisk bedömning att kriget från sådär 1943 bara kunde gå på ett sätt, om bara de allierade höll ihop (och det gjorde de).


2019-07-04 11:51:09 - HG
Allmänt #7058 Fråga Min morfar och farfar var med i kungliga ordnar... var de då riddare? Hur kan jag få reda på vilka ordnar det var? Och varför de blev dubbade? Jag vet att de båda gjorde mycket för allmännyttan i sina städer mm.

mona hellsing troili (68 år) - 2019-07-02 20:18:21
Svar

Manliga ledamöter i svenska officiella ordnar tituleras "riddare och kommendör". Det är hovet som håller i ordensväsendet i Sverige och jag antar att ordenskansliet där kan ge upplysningar om tidigare ledamöter, se https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/ordnarochmedaljer/merinformation.4.74e7c40f15f496d026719.html. 


2019-07-04 11:44:14 - HG
Allmänt #7057 Fråga Hej

Jag håller med att skriva en bok om skandinavisk historia.
Finns det en historisk karta över Åland och Österland? Till och med över hela Norden?
Jag har ett mål att rita en handelsvägskarta om det inte redan finns. Min uppmaning är att se hur vattendragen skilde sig åt och vilka sträckor skulle ha varit farbara.
Under var jag kan hitta de uppgifterna?

Med vänliga hälsningar
Ben Angel

Ben (54 år) - 2019-06-22 20:28:29
Svar

Det är dåligt med svenska historiska kartor. Mig veterligt finns fortfarande bara den gamla skolatlasen "Atlas till historien", vars senaste upplaga kom 1993. Kartorna är i och för sig bra och en del av det du söker finns där, men den är inte särskilt detaljerad och inte bara inriktad på Sverige. 


2019-07-04 11:26:44 - HG
Medeltid #7056 Fråga Man kan se delar av Stockholms äldsta (?) stadsmur långt under nuvarande gatunivå på Medeltidsmuseet. Man förklarar detta med att lämningar från förr gömts under lager efter lager allteftersom tiden går. Men hur kommer det sig att somliga medeltida byggnader än idag ligger på samma nivå som dagens gatunät? Klostret i Ystad eller alla ruiner på Gotland t.ex. ...
Kenth (62 år) - 2019-06-15 12:11:30
Svar

Ovanpå stadsmuren på Helgeandsholmen har det ju i omgång efter omgång byggts nya byggnader. Förmodligen har man varje gång rivit de gamla tills bara grundmurarna återstod och så tillfört fyllning att bygga på. De byggnader eller ruiner som står kvar har ju inte utsatts för den behandlingen. Dessutom är det en fråga om hur mycket smuts och skräp som avsatts runtomkring. Gatorna "växte" ofta på detta sätt och många äldre hus vid en gammal gata har på det sättet kommit att se "nedtryckta" ut. Om de låg mer fritt, som klostret i Ystad, kan man ju tänka sig att marken omkring inte fylldes på lika mycket. Man kan också ha grävt rent kring murarna i modern tid.


2019-06-18 10:36:54 - HG
Tidigmodern tid (1500-1800) #7055 Fråga Hänvisar min tidigare fråga.

"Det är förmodligen ett rent påhitt av manusförfattaren. Det finns inga uppgifter om att Maximilian I skulle ha dött en onaturlig död."

Jag påstod inte att Maximilian skulle ha dött av giftet utan jag var ute efter glasdolken som var fylld med giftet.

Har det funnits sådana överhuvudtaget?
Eija (66 år) - 2019-06-12 16:22:26
Svar

Ursäkta att jag missförstod dig. Jag hade då ännu inte sett serien och visste inte att den bara fokuserade på en episod i Maximilians ungdom. Nej, jag kan inte hitta någonting om sådana giftdolkar av glas och misstänker fortfarande att det handlar om manusförfattarens kreativitet. Maximilian är hur som helst en intressant person och 500-årsminnet av hans död 1519 uppmärksammas i år i Österrike.


2019-06-18 10:30:12 - HG
Tidigmodern tid (1500-1800) #7054 Fråga Hej!
Jag har i ett sockenstämmoprotokoll från Halland år 1749 stött på att man påminner om ett förbud att hålla änkestugor. Jag har inte lyckats bena ut vad detta innebär. Är det ett begrepp som ni skulle kunna hjälpa mig med?
Bästa hälsningar och tack på förhand!
Andreas (46 år) - 2019-06-10 09:17:36
Svar

"Änkestuga" brukar användas om det det låter som: stugor byggda för att hysa änkor. Om bonden dog och änkan inte gifte om sig tog några andra över gårdens drift, kanske son och sonhustru, och kunde bygga en liten stuga åt änkan. Men varför det skulle förbjudas vet jag inte. Kan det ha något med fattigvården att göra? Framgår det inte i protokollet i vilket sammanhang förbudet tas upp? Det är förstås också möjligt att ordet här används i någon annan mening som vi inte har några uppgifter om.


2019-06-11 15:18:26 - HG
Tidigmodern tid (1500-1800) #7053 Fråga I SVT går det en tv-serie som heter Makten och kärleken. I del 2 skulle en soldat ge en gift"spruta" till den tysk-romersk kejsare Maximilian. Dolken/sprutan var handblåst i Murano, Venedig.

Stämmer det? Och finns sådana dolkar/sprutor kvar? Finns det bilder eller information om den?
Eija Elmgrén (66 år) - 2019-06-08 14:18:16
Svar

Det är förmodligen ett rent påhitt av manusförfattaren. Det finns inga uppgifter om att Maximilian I skulle ha dött en onaturlig död. Han är intressant nog ändå, han var en viktig tysk-romersk kejsare som genomdrev reformer av kejsardömet på riksdagen 1495, reformer som gjorde att detta märkliga, löst sammansatta rike klarade sig över 300 år till. Han lade grunden till fursteätten Habsburgs långa dominans i europeisk politik. "Den siste riddaren" har han kallats, förtjust som han var i de då egentligen omoderna torneringarna.


2019-06-11 15:14:39 - HG