Sök bland frågor


Se senast besvarade frågorna
Allmänt #7410 Fråga Möjligtvis en alldeles för vag fråga, men vilket politiskt tillstånd är egentligen bäst för handel: en stark, centraliserad stat eller en fragmenterad, decentraliserad stat? Jag tror jag har sätt belägg för båda sidor.
Tack :)
Axel (32 år) - 2022-03-29 16:08:14
Svar Det är omöjligt att svara på om man inte specificerar staternas natur mer. Graden av centralisering är inte i sig avgörande för handelsfrågan. Det verkligt väsentliga är hur infrastrukturen ser ut, både den materiella (vägar, kanaler, etc.) och den ekonomiska (om decentralisering innebär fler tullar vid varje hertigs, biskops och greves gräns, då är decentralisering utan tvekan till förfång för handeln - så var det i stora delar av det kontinentala Europa före 1800-talet).
2022-06-14 16:39:39 - DH
1900-tal #7408 Fråga Hej!
Jag undrar varifrån och när tanken om kvinnlig och manlig deodorant/parfym uppstod? Har det alltid varit en åtskillnad eller är det möjligen en modern företeelse? Från mina begränsade kunskaper om Indien verkar det som att såväl kvinnor som män använder sig av rosvatten, alltså något som inte är könskodat. Vore tacksam om ni kunde bringa mig klarhet i detta.
vänligen
Viktor
Viktor (40 år) - 2022-03-28 21:41:33
Svar Åtskillnaden mellan manlig och kvinnlig parfym är av mycket ungt datum. Med undantag för vissa lavendelparfymer, som förknippats med män, dröjde det ända till 1960-talet innan parfymindustrin på allvar började satsa specifikt på "manliga" dofter. I äldre tid använde män och kvinnor alla möjliga parfymer, och det var den personliga smaken (inte könstillhörigheten) som avgjorde vad man valde.
2022-06-14 16:35:34 - DH
Allmänt #7402 Fråga Hej,

Vad kan jag arbeta efter att ha läst 90 poäng i progressiva historia kurser på Universitet? Jag har 90 poäng i fristående kurser och tänker sätta ihop en kandidatexamen med historia som huvudämne.
Marcus Lundén (39 år) - 2022-03-01 14:25:21
Svar Det enkla svaret är att det beror på hur bra dina uppsatser är, och hur många lediga doktorandplatser det kommer att finnas i landet när du står itu att söka dig till en forskarutbildning. När sådana platser utlyses/ledigförklaras blir det i regel många som söker, varför kvaliteten på deras uppsatser inte sällan blir avgörande för vilka som slinker genom nålsögat.
2022-06-14 16:26:30 - DH
Allmänt #7406 Fråga I vår tid startas det krig på grund av att vissa länder skriver sin egen fabulerade historia och agerar utifrån den.
Finns det något forum där olika historiska synsätt ställs mot varandra och där sanningar kan fastläggas. Inom andra vetenskaper skickar forskare in sina resultat till vetenskapstidningar där de granskas av andra forskare och om de befinns vederhäftiga publiceras för att kunna läsas av ett större forum.
Ett liknande förfaringssätt inom historisk forskning skulle kunna öka sakligheten.
Finns någon sådan internationell granskning av historisk forskning?
Sven (71 år) - 2022-03-27 22:49:13
Svar Nej, det finns det inte, och sannolikheten för att ett sådant forum skulle kunna etableras är mycket liten. Orsaken är, vilket du förefaller ana, att historia närmast per definition är ett ämne som kan utnyttjas (och kommer att utnyttjas) för nationalistiska och politiska syften. Blotta tanken att divergerande ukrainska och ryska tolkningar av den gemensamma historiska erfarenheten (eller turkiska och armeniska tolkningar av de båda folkens problematiska historiska relation) skulle kunna utredas och klargöras faller på sin egen orimlighet. Inte ens historievetenskapliga fakta som publiceras i välrenommerade tidskrifter, med mängder av källbelägg, accepteras av folk som av politiska skäl motsätter sig dem. Se bara på de "revisionistiska" tolkningarna av nazisternas förintelsepolitik under andra världskriget.
2022-06-14 16:24:26 - DH
Allmänt #7418 Fråga Jag jobbar med industrialiseringen och automation nu och min fråga är: finns det någonting i historien som tyder på att automation kan fortsätta i framtiden. Och vad kan konsekvenserna av det bli?
Abbi (16 år) - 2022-04-10 22:37:31
Svar Vi besvarar av princip inte den här typen av frågor, eftersom det uppenbart rör sig om en fråga inom ramen för ett skolarbete. Syftet med skolarbete är att eleverna skall leta upp uppgifter och resonera om svaren själva, inte att de skall få svaren av experter.
2022-06-14 16:20:05 - DH
Allmänt #7419 Fråga Vad finns det för likheter och skillnader till den förändring som skedde mellan automation och när vi gick från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle?
Amanda (17 år) - 2022-04-10 22:39:32
Svar Vi besvarar av princip inte den här typen av frågor, eftersom det uppenbart rör sig om en fråga inom ramen för ett skolarbete. Syftet med skolarbete är att eleverna skall leta upp uppgifter och resonera om svaren själva, inte att de skall få svaren av experter.
2022-06-14 16:19:49 - DH
Allmänt #7407 Fråga Hej!
Jag har på senare tid läst i olika artiklar om Finland och ordet Finn i ortnamn, att det betyder same. Man har tolkat det så att i alla ortnamn som innehåller ordet Finn har det bott samer. Även Finland betyder samernas land och var befolkat av bara samer. Jag undrar om detta verkligen kan stämma?Ser inte att någon ifrågasätter detta påstående.
Sverige har haft en betydande invandring från Finland genom tiderna , och det har inte bara varit samer. Många med finländskt påbrå undrar över detta.
Hoppas någon kan svara
Med vänlig hälsning,
Lisa
Lisa (63 år) - 2022-03-28 16:50:08
Svar Det är betydligt mer komplicerat. Ordet "finn" förekommer i många etymologiska sammanhang utan att det har något med vare sig samer eller finnar att göra, som i fallet med småländska Finnveden. För nordskandinaviskt vidkommande användes termen gärna av utomstående om alla möjliga folk som talade ett besynnerligt språk eller som bara bodde riktigt långt borta. Till och med skribenter vid Medelhavet talade således om "Fenni" och "skridfinnar".
2022-06-14 15:28:17 - DH
Tidigmodern tid (1500-1800) #7401 Fråga Ukrainsk etnogenes...hur och när?

Zaprogerna? (utom själva namnet Ukraina)

1800-talets europeiska nationalism

1900-talets fortsättning med Soviet och Nazisttyskland

Soviets upplösning


Det finns en slags fornhistoria som går ungefär så här tror jag: Kievrus, Olika framväxande furstndömmen, Mongolinvation, strider o allianser hit och dit leder till att Moskva var det fustendömme som tog över.
Sedan för just det som är Ukraina idag, olika delar uppdelat på Polen Litauen, var för sej och tillsammans, Ryska imperiet och för Krim, Krimkhanatet, vasallstat till Osmanska imperiet. Namn på olika landsdelar o folk verkar det finnas hur många som helst; Svart och Vit ruthener, Galicien, Lillryssland....Ojojoj vad svårt för en amatör att hänga med.

Kanske är det zaprogkosackerna man ska titta på? Starten var flyktingar från alla dessa statsbildningar, man hamnade i vasallskap till Ryska imperiet med uppgift att försvara gränsen och fick som motprestation vara ifred. Dom försvarade väl tillexempel mot slavraider från Krimkhanatet.
Zaporogerna var inte 100% nöjda med sitt vasallskap till Ryssland, detta gjorde att Ivan Mazepa slog sej ihop med vår Karl XII, en plan som gick fel i Poltava. Alltså början på 1700-talet.
Tror inte att Ukraina användes som namn för nått rike då, det betyder väl "gräns" i slaviska språk idag.
150 år senare när den europeiska nationalismen växte fram (med så hemska resultat) gällde det också Ukraina, som nu användes som namn på folk, språk och eventuellt land, i opposition mot ryska imperiet. Lusten att vara ett folk separat från Ryssland och andra stater kanske fanns med sen Zaporogerna?

En liten tanke om framtiden: Om Ukraina finns kvar efter vad som pågår nu kanske detta kan funka som Ukrainas Vinterkrig. Vinterkriget mot Sovjet har varit extremt viktigt för Finland som nation tror jag, självständigt sedan typ 1918 med svår inre splittring, efter vinterkriget tror jag sammanhållningen och nationsbygget var betydligt stabilare.

En långt PS:
Men jag tycker att Krim var nått helt annat, och att det kom att höra till Ukraina var en helt Sovjetisk konstruktion. Ryssland hade erövrat Krimkhanatet helt separat från Ukraina, och sen hade Stalin skickat iväg Krimtararerna till Uzbekistan främst, och ryssar, och även ukrainare flyttat in i stället.

Tomas (63 år) - 2022-02-27 10:24:52
Svar Jag har svårt att se exakt vad det är som efterfrågas i frågan, men jag antar att det kretsar kring huruvida Ukraina har varit ett rike förr, och hur långt tillbaka det i så fall kan spåras.

För 1900-talets del är det lätt: Ukraina (eller rättare sagt flera rivaliserande ukrainska stater) blev fritt från Ryssland efter första världskriget, och landet måste återerövras med våld av Röda armén. Västligaste delen av landet tog polackerna över. Kort sagt: det fanns bevisligen en ukrainsk vilja till självständighet redan under den sista tsartiden, men den kvästes i blod.

När det gäller äldre historia brukar man fokusera på kosackernas riksbildning på 1600-talet, som i det längsta sökte vara självstyrande gentemot Tsar-Ryssland. Ett intressant exempel härpå är den konstitution för Ukraina som skrevs av kosackhetmanen Pylyp Orlik när han befann sig i exil i Kristianstad på 1710-talet; det latinska originalet förvaras ännu på Riksarkivet i Stockholm.
2022-06-14 15:25:34 - DH
1900-tal #7428 Fråga Hej! Kikade på slåtterbilder från förra seklets början och ser att de är finklädda i förkläde och fina hattar. Det måste väl ändå vara för att de vet att fotografen kommer. Skulle ändå gärna få det bekräftat att man har klätt upp sig och ställer upp sig så det ser ut som man är i fullt arbete med räfsan iklädd storbrettad hatt och finklänning, som exempelvis en bild man kan hitta på Wikipedia från slåtter på Gotland 1910.
Cecilia (54 år) - 2022-05-05 13:25:26
Svar Du har helt rätt. Vid tiden för sekelskiftet 1900 var det en stor sak att bli fotograferad, och alla som så kunde såg till att klä upp sig - oavsett vilken social status man hade i övrigt. Däremot är det naturligtvis omöjligt att räkna ut exakt vilka överväganden, och vilken situation, som har föregått varje enskilt fotografi. När det gäller bredbrättade hattar var dessa både moderiktiga och gav bra solskydd.
2022-06-14 15:18:22 - DH
Tidigmodern tid (1500-1800) #7409 Fråga När man studerar hertig Karls regering efter Gustav 3:s död så var det ju så att Gustav Adolf Reuterholm fick ett enormt inflytande och rensade bland alla Gustav 3 gamla bundsförvanter, såsom Liljensparre, Armfelt, Schröderheim mm.
1. Varför fick Reuterholm så stor makt av hertig Karl? Vem var han egentligen?
2. Varför tillät hertig Karl detta åsidosättande/avlägsnande av Gustav 3:s gamla lojala bundsförvanter? Han var ju Gustav 3:s bror..?
Tomas (34 år) - 2022-03-29 15:47:18
Svar Att Reuterholm fick så mycket makt att han i praktiken blev Sveriges diktator berodde på att hertig Karl (den senare Karl XIII) inte var intresserad av att regera för egen del, varför han delegerade makten till sin personlige vän och favorit - dvs. Reuterholm. De hade lärt känna varandra inom frimurarorden, och hertigen hade fullt förtroende för honom. Både hertigen och Reuterholm såg det dessutom som en god sak att göra sig av med personer som stått den föregående regimen (dvs. Gustav III:s) nära. De må ha varit Gustavs vänner, men de var inte Karls.

Ett litteraturtips: läs John Chrispinssons bok "G.A. Reuterholm. Den gråtande diktatorn" (Prisma, Stockholm 2008). Den ger oss en ny och inte lika propagandamättad bild av Reuterholm som den som återfinns i flertalet historieverk.
2022-06-14 15:14:54 - DH
Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2022-04-06