Sök bland frågor


Se senast besvarade frågorna
1900-tal #7367 Fråga Så vitt jag förstår har fundamentalistiska muslimer egentligen inget emot slaveri. Mohammed verkar inte ha haft något principiellt emot det. Han var ju själv slavägare. Inom IS försökte man till och med återinföra det! Men vad var det egentligen som ledde till avskaffandet av slaveriet? Var det ekonomiska orsaker eller politiska orsaker?
Tommy (70 år) - 2021-12-14 16:16:50
Svar Framför allt politisk påtryckning. Väl att märka var det i många muslimska regioner, särskilt i arabvärlden, länge helt legitimt att förslava sina medmänniskor. I Saudiarabien och Jemen avskaffades slaveriet - efter politisk press - år 1962, i Förenade Arabemiraten 1963, i Oman 1970. Inte förrän 2007 kriminaliserades slavägande i Mauretanien. Trots det har slaveriet, inte minst barnslaveriet, överlevt i många av dessa länder.
2022-01-13 05:55:46 - DH
Medeltid #7370 Fråga Är frågan om grek-ortodoxt eller katolskt kristnande av Sverige infekterad på något sätt?
Ivan (85 år) - 2022-01-02 14:50:48
Svar Nej, inte särskilt. Det stora problemet är källbristen. Vi har gott om belägg för att tyska och engelska missionärer var verksamma i Sverige, samt att det förekom så kallade akefala missionsbiskopar (biskopar "utan huvud", dvs. utan ärkebiskop). De sistnämnda har ibland tolkats som ortodoxa missionärer, men de kan lika gärna ha varit katoliker; källorna lämnar oss på denna punkt helt i sticket. I övrigt har vi bara arkeologiska och konstnärliga lämningar att utgå från, och de kan tolkas på olika sätt. T.ex.: det faktum att det finns målningar i vissa gotländska kyrkor (som Garda), vilka säkert gjorts av rysk-ortodoxa konstnärer, bevisar inte att prästen i kyrkan också varit ortodox.
2022-01-13 05:53:16 - DH
1800-tal #7372 Fråga Hej!

Givet att USA en gång bestod av 13 kolonier som bröt sig loss från brittiska imperiet så förmodar jag att monarkismen haft en negativ ställning i landet sedan dess. Men, har det ändå gjorts seriösa försök till att tillsätta någon utnämnd Kung av USA genom historien?
Yilun (23 år) - 2022-01-04 21:01:23
Svar Svaret är nej. USA har, ända sedan nationen grundades under nordamerikanska frihetskriget, varit en republik. Om vi räknar med alla de folk som USA har underkuvat sedan dess finner vi emellertid gott om indiannationer med monarkiska system, och om vi räknar med de personer som på egen hand har utropat monarkier i USA blir listan ännu längre.

Den mest ryktbare galningen i sistnämnda kategori är Norton I, som 1859 utropade sig till ”kejsare av dessa Amerikas förenta stater” och levde till 1880. Norton I, som var engelsk immigrant, hette egentligen Joshua Abraham Norton. Efter att ha förlorat sin förmögenhet blev han mentalt obalanserad och inbillade sig att han var kejsare. Befolkningen i San Francisco uppskattade honom såsom stadens mest excentriske invånare, men hans dekret – till exempel befallningen att det skulle byggas en bro tvärs över San Francisco Bay – följdes inte. Publiken vid hans begravning uppgick till cirka 30 000 personer. Väl att märka blev vissa av Nortons idéer, däribland bron, senare verklighet.

Av de monarkier som har underkuvats av USA brukar man särskilt framhäva det hawaiianska, vars slott ännu finns att beskåda. Kungariket Hawaii expanderade i slutet av 1700-talet i samband med kung Kamehamehas erövringar. På 1800-talet växte både det brittiska och det amerikanska inflytandet i ögruppen. Till slut avsattes den sista regerande drottningen, Liliuokalani, år 1893. Hawaii blev republik, men redan 1898 annekterades öarna av USA.
2022-01-13 05:49:57 - DH
Forntid och antik #7374 Fråga Hej. Gick grekiska filosofer och män i demokratiska stadsstater alltid runt i toga-dräkt?
Ville (42 år) - 2022-01-06 08:00:12
Svar Nej, det gjorde de aldrig. Togan var en specifik romersk klädsel. I Rom bars togan av fria manliga medborgare; övriga hade inte rätt att bära plagget (romerska kvinnor bar så kallad stola).
2022-01-13 05:47:39 - DH
2000-tal #7348 Fråga Vad har vi för spår idag av Nationalism?
Alexandra (14 år) - 2021-11-04 14:56:44
Svar Den här frågan ser misstänkt ut som en fråga som emanerar från ett skolarbete, och sådana väljer vi i regel, såsom angetts i andra svar, inte att besvara. Dessutom är frågan så omfattande att den inte går att besvara i detta lilla forum.
2021-12-10 10:25:47 - DH
Allmänt #7349 Fråga Hur påverkades samhället av imperialism. Jag behöver bara 3 orsaker.
Vad har vi för spår av imperialism behöver bara 3 saker.
Alexandra (14 år) - 2021-11-04 14:58:15
Svar Den här typen av fråga ser misstänkt ut som en skolarbetsfråga, och sådana väljer vi i regel att inte besvara, eftersom meningen är att elever skall leta upp svaren själva. Dessutom är just denna fråga alldeles för vag för att kunna besvaras - åsyftas imperialismens följdverkningar i koloniserade länder, eller i imperialistländerna, eller i världen som helhet?
2021-12-10 10:23:45 - DH
Allmänt #7351 Fråga Hej!
Har man kunnat byta yrke historiskt i Sverige? Om man kom från bondebakgrund, kunde man bli något annat, resa utomlands, byta inriktning helt enkelt på sitt liv då? Från medeltid och framåt? Är vi lika fast i mönster nu som förr?
Elisabeth (51 år) - 2021-11-08 15:01:09
Svar Ja, det kunde man - det vill säga det var inte förbjudet - men det var inte vanligt. Det i särklass vanligaste var att man tog vid där föräldrarna slutade och ägnade sig åt det jobb man var van vid sedan barnsben. I regel handlade det om jordbruk och boskapsskötsel, eftersom nästan alla bodde på landet.

De som av något skäl inte ville traska vidare i gamla hjulspår kunde lämna byn och gården och ta sig till en stad, men det var inte lätt att utan vidare slå sig fram inom nya branscher, och risken var stor att man hamnade i fattigdom och lösdriveri.
2021-12-10 10:21:17 - DH
Allmänt #7353 Fråga Hur kommer det sig att Sverige fått så mycket större befolkning än Norge och Finland? Har skillnaden alltid varit så stor? Handlar det bara om odlingsbar yta eller finns det andra faktorer som har spelat in?
Edith (28 år) - 2021-11-11 09:08:37
Svar Ja, det handlar framför allt om tillgången till odlingsbar yta. Överhuvudtaget finns det i äldre historia nästan alltid en tydlig länk mellan möjligheten till jordbruksexpansion och demografisk uppgång. Nästan alla var ju på ett eller annat sätt knutna till jordbruket, antingen eftersom de var bönder, eller eftersom de var anställda av bönder, eller eftersom de var beroende av underlydande bönder för sin försörjning.
2021-12-10 10:18:02 - DH
Allmänt #7362 Fråga Hej!

Studera noggrant bilden bakom nedanstående länk. Bilden finns på NASAS Apollo-arkiv.

Kan en seriös historiker säga att det är ett historiskt faktum att farkosten på bilden faktiskt har landat på månen?

Hur arbetar en seriös historiker, jag menar upprepar den vad andra har SAGT i det förflutna eller gör den även EGNA kritiska OBSERVATIONER av saker och fysiska ting?

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5922.jpg


Tuula (58 år) - 2021-12-05 13:15:23
Svar I den mån vi kan gör vi naturligtvis undersökningar av källor, vilka vi söker utvärdera i enlighet med källkritikens principer (är källan äkta?, är källan samtida med händelsen?, är källan beroende av andra källor?, har källan tendens?, etc.). När det gäller fotografier gäller det huvudsakligen att utröna huruvida fotografiet är äkta, eller om det är manipulerat, något som inte sällan handlar om att forska om fotografiets proveniens (varifrån kommer det? vem är upphovsman? vilka har hanterat det?).
2021-12-10 10:14:03 - DH
Forntid och antik #7347 Fråga Hej

När började sjukhus i stor skala att existera i världen (bofasta samhällen)?
Ville (42 år) - 2021-11-02 09:51:14
Svar Vi har skriftliga belägg för sjukhus i flera kulturkretsar - Indien, Persien, romerska riket - under senantiken och tidig medeltid. Under perioden mellan 200-talet och 500-talet e.Kr. hade alltså idén att ha särskilda hus för vård av sjuka blivit så accepterad och sanktionerad att den omsatts i praktiken i stora delar av Asien och Europa. Troligen fanns det liknande institutioner tidigare, men bristen på källor gör att vi svårligen kan forska om dem.
2021-12-10 10:07:45 - DH
Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-24