Studentinformation

På de här sidorna finner du information om det som är relevant för dig som är, eller vill bli, student på Historiska institutionen. Hittar du inte den information du söker så hjälper vår studievägledare gärna till.

Uppsamling augusti 2024

Vill du skriva uppsamlingstenta eller lägga fram din uppsats i augusti?

Vem kan jag fråga om vad?

Som student hos oss kommer du möta flera olika personer. Vi finns här för din skull och du är alltid välkommen att kontakta oss.

Till vår studievägledare går du när du har frågor om studieval.

Studierektor ansvarar för kursutbud.

Utbildningsadministratören hjälper dig med praktiska frågor rörande registrering, betyg, studieintyg m.m.

I receptionen, som ligger i huvudfoajén på LUX, kan du köpa kompendier, köpa parkeringsbiljett, få ut salstentor efter rättning och få studieintyg (för öppettider, se receptionens hemsida).

Är det någonting kring examinationen eller något annat som hör ihop med en kurs kan du kontakta läraren på kursen du går. Se på din kurshemsida och på ditt schema vad läraren heter.

Vanliga frågor inför terminsstart inom historia

Administratör utbildning

Emma Wigh
Telefon: 046-222 79 60
E-post: Emma Wigh

Studievägledare

Anna Wallette

Telefon: 046-222 79 62
E-post: Anna Wallette

Studierektor Grundnivå

Mikael Ottosson
Telefon 046–222 36 41
E-post: Mikael Ottosson

Studierektor avancerad nivå och forskarutbildning

Martin dackling
E-post: Martin Dackling

Prefekt

Lina Sturfelt
Telefon: 046–222 79 18
E-post: Lina Sturfelt

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-05-17