lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Magister- och masteruppsats

I riktlinjerna för uppsatsarbete på magisternivå och masternivå finner du bl a anvisningar, formaliakrav, mål och en checklista för uppsatsen.I betygskriterierna för respektive uppsats finner du de krav på uppsatsen som måste uppfyllas för att visst betyg.