Magister- och masteruppsats

I riktlinjerna för uppsatsarbete på magisternivå och masternivå finner du bl a anvisningar, formaliakrav, mål och en checklista för uppsatsen.I betygskriterierna för respektive uppsats finner du de krav på uppsatsen som måste uppfyllas för att visst betyg.

Skapa en Skrivargrupp

Manual för publicering av uppsats i LUP

Guide till UB:s specialsamlingar

Leta material till uppsatsen! Digitala resurser från UB

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-05-12