lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Förmoderna seminariet

är ett forskarseminarium som träffas två gånger per termin. Under de kommande tre åren med start vårterminen 2016 kommer vi att ägna oss åt det övergripande temat Kunskapsrörelser och livsvärldar 1450-1850.

 

Är du intresserad av att delta?

Kontakta Svante Norrhem (svante.norrhem@hist.lu.se) för mer information.

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

PROGRAM 2016

? ?        LÄSSEMINARIUM med fördjupning i det aktuella temat.

4 april  TEXTSEMINARIUM med inbjudna kommentatorer.

 

 

PROGRAM 2014

 

13 maj  WORKSHOP Äldrehistoriska utmaningar

Vad är ett hållbart argument? Hur kan vi förstå den tidigmoderna politikens mål? Vad är betydelsen av äldre äldrehistoria? Hur gör vi transnationella jämförelser under tidigmodern tid? Och vilka stora utmaningar står egentligen den äldrehistoriska forskningen inför? Detta och mycket mer kommer att diskuteras under en eftermiddag med inledande föredrag av Erik Bodensten, Hugo Nordland, Kajsa Brilkman, Joachim Östlund och Harald Gustafsson.

 

Tid: 13 maj kl 13-17

Plats: Historiska institutionen, sal 2

Hjärtligt välkomna!

 

PROGRAM 2013

 WORKSHOP kring tidigmoderna bilder

Vilka är egentligen de antika och kristna figurer och symboler som vi möter i den tidigmoderna bildkonsten? Hur användes den klassisk/kristna traditionen och i vilka syften? Denna workshop kommer att diskutera tidigmoderna bildmotiv och är ämnad att vara till praktisk hjälp för oss som konfronteras med bildmaterial i vår historiska forskning.

Träffen inleds med anföranden av Kristiina Savin (idéhistoria) och Isak Hammar (historia). Därefter diskuterar och analyserar vi tillsammans deltagarnas medhavda bilder.

Måndagen den 25 mars, kl 10-12 i sal 4, Historiska institutionen.

Hjärtligt välkomna!

 

VÅLDETS VÄSEN - Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige

"När människor av olika skäl stod inför krigsrättens ledamöter och lärda jurister och utifrån sina föreställningar berättade om våldsamma händelser och erfarenheter sattes tidens världsbilder i rörelse. Läsaren får en djup inblick i hur äldre kunskaper om våld med rötter i medeltidens tankevärldar på ett dramatiskt vis trängdes undan och ersattes med nya som på sikt, i modern tid, skulle framstå som givna och universella - som våldets väsen."

Förmoderna seminariet presenterar stolt fil. dr Christopher Collstedt som berättar om sin nyutkomna bok. Seminariet följs av en eftersits!

Torsdagen den 24 januari kl 15.15 i sal 3, Historiska institutionen

 

DYGDERNAS RENÄSSANS - Ett samtal om dygd, från antiken till idag.

Den nyutkomna antologin Dygdernas renässans (Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist red.) presenteras och diskuteras. Medverkar gör bland andra Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist, Kenneth Johansson, Eva Kärfve, Gunnar Broberg, Christopher Collstedt, David Dunér, Anna Nilsson och Joachim Östlund.

Tisdagen den 11 december kl 15.15 i sal 2, Historiska institutionen

Varmt välkomna!