Förmoderna seminariet

Det förmoderna seminariet har varit aktivt sedan 2014. Seminariet är en mötesplats för forskare och akademiker från olika discipliner med förmoderna intressen. Här finns möjlighet att lägga fram och diskutera arbetstexter likaväl som att diskutera teorier, begrepp eller historiesyn. Vi strävar även efter ett aktivt utbyte med forskare utifrån och bjuder in gästföreläsare från andra nationella och internationella lärosäten med jämna mellanrum.  

Aktiviteter annonseras löpande på historiska institutionens kalendarium. Vi välkomnar såväl akademiker som studenter. Är du intresserad av att delta? Eller har du förslag på programverksamhet, gäster eller egna presentationer är du välkommen att kontakta Elisabeth Geevers (elisabeth.geevers@hist.lu.se) eller Hanne Sanders (hanne.sandershist.luse) som administrerar seminariet sedan ht 2021.
 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-04-14