Person

anna.wallettehist.luse | 2023-06-27
Anna Wallette

Studievägledare, arkivhanterare, forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Webbadministratör

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.wallettehist.luse

Telefon 046–222 79 62

Rum LUX:A309

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är disputerad historiker och arbetar dessutom som studievägledare vid Historiska institutionen.

Jag fastnar ofta för de isländska sagorna i mitt arbete, liksom historieämnets utveckling och förändringar. Dessutom forskar jag om släktskapets betydelse i medeltiden.

Förutom forskningen undervisar jag, bl.a. på Swedish History in a Nordic Perspective. Jag har kursansvar för våra nätbaserade historiekurser. Jag är ibland examinator och handledare på kandidatuppsatser, och har haft temakurser om stormaktstiden och i genushistoria. Jag var länge lärare i Scandinavian Culture på Institutionen för kulturvetenskaper.

Som studievägledaren vägleder jag studenter i historia, alltifrån grundutbildning till forskarutbildning, och jag informerar om antagning och examen liksom utbytesstudier och arbetsmarknad. Jag är kontaktperson för studenter med behov av särskilt stöd och handledare för institutionens SI-ledare. Mer information om ämnets studievägledning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Anna Wallette

Studievägledare, arkivhanterare, forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Webbadministratör

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.wallettehist.luse

Telefon 046–222 79 62

Rum LUX:A309

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02