Person

anna.wallettehist.luse | 2021-04-26
Anna Wallette

Studievägledare, forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Webbadministratör, webbansvarig

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.wallettehist.luse

Telefon 046–222 79 62

Rum LUX:A309

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är disputerad historiker och arbetar dessutom som studievägledare vid Historiska institutionen.

Jag fastnar ofta för de isländska sagorna i mitt arbete, liksom historieämnets utveckling och förändringar. Dessutom forskar jag om släktskapets betydelse i medeltiden.

Förutom forskningen undervisar jag, bl.a. på Swedish History in a Nordic Perspective. Jag har kursansvar för våra nätbaserade historiekurser. Jag är examinator och handledare på kandidatuppsatser, och har temakurser om stormaktstiden och i genushistoria. Jag var länge lärare i Scandinavian Culture på Institutionen för kulturvetenskaper.

Som studievägledaren vägleder jag studenter i historia, alltifrån grundutbildning till forskarutbildning, och jag informerar om antagning och examen liksom utbytesstudier och arbetsmarknad. Jag är kontaktperson för studenter med behov av särskilt stöd och handledare för institutionens SI-ledare. Mer information om ämnets studievägledning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Den gemensamma nämnaren i min forskning är historieskrivning och historiekultur; hur föreställningar om det förflutna legitimeras och av vem, vilka värden som anses viktiga och hur dessa värden förändras.

Ett exempel är forskningsnätverket "Negotiating the Past", som leddes från Oslo universitet. Där arbetade vi med förståelse av dåtiden genom att använda begreppet förhandling. På så sätt blir historien ett eget kulturhistoriskt fält i studiet av kollektivt minne, minneskultur och historiebruk. Projektet avslutades 2010 med publikationen Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory Memory (eds. Anne Eriksen & Jón Viðar Sigurðsson, Nordic Academic Press, 2010).

Ett annat exempel är deltagandet i ett stort referensprojekt kring minneskultur i forn- och medeltida Norden, som resulterade en 1000 sidor lång Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies: Interdisciplinary Approaches (eds Jürg Glauser, Pernille Hermann & Stephen A Mitchell, De Gruyter, 2018).

Relationen mellan biologi och kultur var central i det stora British Academy Centenary Research Project "Lucy to Language: The Archaeology of the Social Brain", där övriga forskare främst tillhör naturvetenskaperna.. Jag har tillbringat tid som Visiting Fellow vid School of Biological Sciences i Liverpool. Professor R.I.M. Dunbar, nu professor i evolutionär antropologi vid University of Oxford, bjöd in mig för att studera isländska sagor med utgångspunkt i teorier om släktskapsselektion. En delpublikation gavs ut av Oxford University Press under 2010: Social Brain, Distributed Mind (eds. R.I.M Dunbar, C. Gamble and J. Gowlett). Projektet fortsätter att producera analyser, senast i artikeln "Family Counts: Deciding When to Murder Among the Icelandic Vikings" i Evolution and Human Behavior, skriven av M. Palmstierna, A. Frangou, A. Wallette & R.I.M. Dunbar.

 

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (17 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (15 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Anna Wallette

Studievägledare, forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Webbadministratör, webbansvarig

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.wallettehist.luse

Telefon 046–222 79 62

Rum LUX:A309

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02