Person

Bonnie Clementsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bonnie.clementssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade våren 2016. Min avhandling handlade om föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940.

Mitt nuvarande projekt är en studie av det svenska 1800-talssamhället, sett utifrån svenska straffångars perspektiv. Huvudmaterialet utgörs av handskrivna levnadsbeskrivningar av 18 fångar på Carlstens fästning på Marstrand under 1840-talet samt domböcker och myndighetsprotokoll som på olika sätt kartlägger fångarnas liv.

För mig fungerar historia först och främst som ett avstamp att jämföra vår samtid emot. Med ett historiskt perspektiv blir likheter och skillnader mellan olika tidsepoker uppenbara och tydliggör hur starkt den samhälleliga kontexten präglar individers sätt att tänka och orientera sig i sin omgivning. Med historiska paralleller problematiseras samtiden och den kultur som omger oss idag och därför tror jag att historia, som ämne, är viktigt för att skapa tolerans mellan olika människor och mellan olika kulturer.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Bonnie Clementsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bonnie.clementssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02