Forskarutbildning

Forskarutbildning

På Historiska institutionen har du möjlighet att studera på forskarnivå. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som man kallas när man är forskarstuderande – är du en viktig del av forskningen vid Lunds universitet. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Utbildningen avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen. Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare.De flesta doktorander har någon form av anställning på institutionen. Det kan ingå i tjänsten att undervisa studenter på grundutbildningen. I forskarutbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen. Läs mer om antagning och behörighetskrav på forskarutbildning inom respektive ämne.

Observera att historia har två kategorier forskarstuderande: doktorander finansierade av Humanistiska och teologiska fakulteterna, och doktorander finansierade av den nationella forskarskolan i historiska studier.

Forskarutbildning i historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Nationell forskarskola i historiska studier

Magnus Borg porträttfoto

Magnus Borg forskar om medeltiden

Prata med och inspireras av en doktorand i historia

UKÄ

Vår forskarutbildning i historia håller hög kvalitet enligt Universitetskanslersämbetet

Forskarutbildning Humanistiska och teologiska fakulteterna

Nationell forskarskola i historiska studier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2022-06-29