Person

Martin Dackling

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.dacklinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1981

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2013 på avhandlingen Släktgårdens uppkomst. Senare har jag varit postdoktor vid Linköpings universitet, forskare i Göteborg samt lektor vid högskolan i Jönköping. Sedan 2020 är jag docent och biträdande lektor här i Lund.

Mitt forskningsintresse ligger i skärningslinjerna mellan social, politisk, rättslig och ekonomisk historia, från 1700-talet och fram till idag. Jag är särskilt intresserad av frågor om egendom, arv och släkt - särskilt ur ett landsbygdsperspektiv - men har också forskat om syskonrelationer på svensk landsbygd under 1900-talet, vilket resulterat i boken Istället för äktenskap. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om politiska diskussioner om arvsrätt och arvsbeskattning i Skandinavien under de senaste 200 åren (finansierat av Vetenskapsrådet), samt ihop med andra forskare i ett projekt om fideikommiss i Sverige från 1600-talet och fram till idag (finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (10 st)

Förord (3 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (9 st)

Övrigt (1 st)

Martin Dackling

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.dacklinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02