Person

Martin Dackling

Forskare

 • Historia
 • Historiska institutionen

Studierektor för forskarutbildningen

 • Forskarskolan i historia
 • Historia
 • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.dacklinghist.luse

Rum LUX:A322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mitt forskningsintresse ligger i skärningslinjerna mellan social, politisk, rättslig och ekonomisk historia, från 1700-talet och fram till idag. Jag är särskilt intresserad av arv, egendom och släkt och hur dessa binds samman i olika sammanhang. För närvarande leder jag tre parallella forskningsprojekt om fideikommiss, arv och egendomsfördelning inom svensk adel, från 1600-talet och fram till idag. Jag samordnar också Det Nordiska Arvsnätverket (DNA), ett flervetenskapligt samarbete mellan nordiska forskare som på olika sätt forskar om frågor rörande arv.

Tidigare har jag forskat om andra teman kopplade till landsbygd, jordbruk, familjerelationer och äktenskap. Det har resulterat i boken Istället för äktenskap, om syskonrelationer på 1900-talets landsbygd, och avhandlingen Släktgårdens uppkomst, om kontinuitet och förändring i ägandet av jord. Jag kom till Lund 2020 efter att tidigare arbetat vid universiteten i Göteborg och Linköping samt högskolan i Jönköping.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Studierektor för avancerad nivå och forskarnivå, 2024-

Lärarrepresentant i fakultetsstyrelsen för HT-fakulteterna, 2024-

Martin Dackling

Forskare

 • Historia
 • Historiska institutionen

Studierektor för forskarutbildningen

 • Forskarskolan i historia
 • Historia
 • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.dacklinghist.luse

Rum LUX:A322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02