lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Född 1981

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2013 på avhandlingen "Släktgårdens uppkomst. Jord och marknad i Skaraborg 1845-1945". Studien fokuserade på hur relationen mellan släkt och jord gestaltat sig över tid. Efter disputationen har jag varit postdoktor vid Linköpings universitet, forskare i Göteborg samt lektor vid högskolan i Jönköping. Sedan 2020 är jag biträdande lektor i historia vid Lunds universitet.

Min forskning är särskilt inriktad på egendom, släkt och arv under de två senaste seklen. För närvarande arbetar jag med projektet "Det ärvda problemet: arvsrättens politik i Skandinavien ca 1810-2010", där jag undersöker hur hur arvsrätten hanterats i politiska diskussioner i Sverige, Norge och Danmark och särskilt hur en övergång till mer meritokratiska ideal och strävan efter jämlikhet påverkat regler för hur arv ska fördelas. Ett annat stort intresse rör landsbygd- och agrarhistoria, särskilt tiden efter 1800.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (8 st)
Förord (2 st)
Encyklopediartiklar (2 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Martin Dackling

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.dacklinghist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30