Person

Martin Dackling

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.dacklinghist.luse

Rum LUX:A322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1981

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2013 på avhandlingen Släktgårdens uppkomst. Senare har jag varit postdoktor vid Linköpings universitet, forskare i Göteborg samt lektor vid högskolan i Jönköping. Sedan 2020 är jag docent och biträdande lektor här i Lund.

Mitt forskningsintresse ligger i skärningslinjerna mellan social, politisk, rättslig och ekonomisk historia, från 1700-talet och fram till idag. Jag är särskilt intresserad av frågor om egendom, arv och släkt men har också forskat om syskonrelationer på svensk landsbygd under 1900-talet, vilket resulterat i boken Istället för äktenskap. För närvarande leder jag tre parallella forskningsprojekt om fideikommiss, arv och egendomsfördelning inom svensk adel, från 1600-talet och fram till idag. Jag samordnar också ett Det Nordiska Arvsnätverket (DNA), ett flervetenskapligt samarbete mellan nordiska forskare som på olika sätt forskar om frågor rörande arv. Jag har är också redaktör för läromedlet Teori i historisk praktik.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Martin Dackling

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.dacklinghist.luse

Rum LUX:A322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02