Person

maria.smaberghist.luse | 2022-09-26
Maria Småberg

Forskarassistent

 • Historia
 • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post maria.smaberghist.luse

Telefon 046–222 30 46

Rum LUX:A316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som biträdande studierektor inom Forskarskolan i historiska studier och som lektor i freds- och konfliktvetenskap. Under hösten 2022 är jag affilierad forskare vid Centrum för Mellanösternstudier. Jag har forskat om fredsutbildning och religiösa ledares roll för konfliktlösning i Jerusalem samt om den svenska missionären Alma Johansson och hennes vittnesmål och humanitära insats under folkmordet på armenierna i östra Turkiet 1915. Jag har haft en VR-finansierad forskarassistenttjänst. Dessutom har jag varit med i styrelsen för Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet och deltagit i Lunds universitets satsning på unga forskare, luPOD.

I min forskning har jag intresserat mig för:

 • Kvinnor, krig och fred
 • Vittnesberättelser
 • Humanitärt hjälparbete
 • Det armeniska folkmordet
 • Israel-Palestinakonflikten
 • Konfliktlösnings- och konfliktomvandlingsteori
 • Interreligiös dialog, vänskap och fredsbyggande
 • Utbildning för fred och interkulturalism
 • Missionshistoria och kulturmöten

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

UNDERVISNING

Kurser:
Konfliktlösning, Freds- och Konfliktvetenskap, Lunds universitet.

Globalisering, (o)säkerhet och identitet, Freds- och konfliktvetenskap, Lunds universitet.

War and peace in the Israeli-Palestinian Conflict, Freds- och konfliktvetenskap, Lunds universitet.

Mötesplats Jerusalem, Temakurs om Jerusalems moderna historia samt Israel-Palestinakonflikten, Historiska institutionen, Lunds universitet.

The Role of Religion in the Middle East Conflict, CTR, Lunds universitet.

Peace for God’s Sake; CTR, Lunds universitet.

Mellanösterns historia, Modern internationell historia, Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Handledning:
B-uppsatshandledning, Tema: Individ och Samhälle, Malmö Högskola.

C-uppsatshandledning, Historiska institutionen, Lunds universitet

C-uppsatshandledning, Freds- och Konfliktvetenskap, Lunds universitet

Tredje läsare åt doktorand, Forskarskolan i historia, Lunds universitet

Biträdande handledare åt doktorand i historia, Örebro universitet.

Biträdande handledare åt doktorand i historia, Malmö universitet.

PUBLIKATIONER

Böcker:

Maria Småberg, Ambivalent Friendship. Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948, Lund University, Lund 2005.

Redaktörskap

SvanteLundgren, Elizabeth Melikian, Inger Marie Okkenhaug, Kate Royster, MariaSmåberg, Folkmord, flyktingar ochfortlevnad. Tre skandinaviska kvinnors arbete för armeniska kvinnor och barn, Artos, Skellefteå 2020.

Seija Jalagin, Inger Marie Okkenhaug, Maria Småberg,2015: Special Issue: Mission, reliefand Development: Gender and Nordic Missions in Transnational and HumanitarianSettings, ca. 1890–1960, ScandinavianJournal of History, Vol. 40, Issue 3, 2015. * vetenskapligtgranskad publikation (peer review)

Artiklar och antologibidrag:

MariaSmåberg: “Medkänslans olika ansikten. Alma Johansson och armenierna” i Svante Lundgren, Elizabeth Melikian, Inger Marie Okkenhaug, Kate Royster, Maria Småberg, Folkmord, flyktingar och fortlevnad. Tre skandinaviska kvinnors arbete för armeniska kvinnor och barn, Artos, Skellefteå 2020.

Småberg,Maria: “Att ge röst åt de utsatta –Maria Anholm och de yezidiska kvinnorna” iKlas-Göran Karlsson, Emma Severinsson och Ulf Zander (red.), I historiensvirvlar. Biografiska betraktelser tillägnade Eva Helen Ulvros,Historiska Media, Lund 2019.

Maria Småberg, “Material help and self-help. Materiality and cosmopolitan care in the Swedish humanitarian work among Armenian refugees in Thessaloniki, 1923-1947”. In: Andreas Schmoller, Ed., MiddleEastern Christians and Europe: Historical Legacies and Present Challenges.Orientalia–Patristica–Oecumenica 13. Wien et.al.: Lit, 2018. *vetenskapligt granskad publikation (peer review)

Maria Småberg, “Mission and cosmopolitan mothering. Saving Armenian mothers and orphans, 1902-1947”, Social Sciences and Missions, 30, 2017. *vetenskapligt granskad publikation (peer review)

Maria Småberg, “Kärlek mötte mig i varje stycke” – Mission och materialitet i dethumanitära arbetet bland armeniska flyktingar i Thessaloniki, 1923-1947”. DIN Tidsskrift for religion og kultur,Nr 2, 2015. *vetenskapligt granskad publikation (peer review)

Maria Småberg, “On mission in the cosmopolitan world. Ethics of care in the Armenian refugee crisis, 1920-1947”, Scandinavian Journal of History, Vol. 40, Issue 3, 2015. *vetenskapligt granskad publikation (peer review)

Seija Jalagin, Inger Marie Okkenhaug, Maria Småberg, “Introduction:Nordic missions, gender and humanitarian practices: from evangelizing to development”, Scandinavian Journal of History, Vol. 40, Issue 3, 2015.* vetenskapligt granskad publikation (peer review)

Maria Småberg, "On mission in the cosmopolitan world. Ethics of care in the Armenian refugee crisis, 1920-1947", Scandinavian Journal of History, Vol. 40, Issue 3, 2015. *vetenskapligt granskad publikation (peer review)

Maria Småberg, "I skuggan av första världskriget. Det armeniska folkmordet", Populär Historia 4/2015.

Maria Småberg, "The Swedish Mayrik". Saving Armenian mothers and orphans 1902-1941" i Lars Hillås Lingius (red.): In Times of Genocide 1915-2015, Studieförbundet Bilda, 2015.

Maria Småberg, "Witness Narratives as Resistance and Recovery. Alma Johansson and the 1915 Armenian Genocide" i Anders Ahlbäck & Fia Sundevall (red.) Gender, War and Peace. Breaking up the borderlines. University Press of Eastern Finland, Joensuu 2014.

Maria Småberg, "Peacemakers" from the "Bridge Church": The Anglican Church as a Third Party in Palestine 1920-1948" i Kjell-Åke Nordquist (red.) Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict, Pickwick Publications, Eugene, OR, 2013.

Maria Småberg, "Försoning", i Karin Aggestam & Kristine Höglund (red.), Om krig och fred. En introduktion till freds- och konfliktstudier, Studentlitteratur, Lund 2012.

Maria Småberg, ”Witnessing the Unbearable. Alma Johansson and the Massacres of the Armenians 1915” i Karin Aggestam & Annika Björkdahl (red.) War and Peace in Transition. Changing Roles of External Actors, Nordic Academic Press, Lund 2009.

Maria Småberg, ”Att bevittna det outsägliga – Alma Johansson och massakern på armenierna 1915”, Vetenskapssocietetens Årsbok, Lund 2007.

Maria Småberg, “Interkulturell vänskap som motdiskurs: ett historiskt perspektiv” i Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red.) Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer, Studentlitteratur, Lund 2006.

Maria Småberg, “Peacemaking through Friendships - Ambivalent Anglican discourses in Jerusalem 1920-1948” in SMT (Swedish Missiological Themes), Vol. 94, No. 2 2006.

Maria Småberg, ”Tea-party-diplomati. Kvinnors strävan att motverka våld i Palestina 1920-1948” i Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.): Kvinnor och Våld. En mångtydig kulturhistoria, Nordic Academic Press, Lund 2005.

Maria Småberg, ”Vänskap och ambivalens: kunskapens villkor och möjligheter i mångkulturella skolor i Jerusalem 1920-1948, i Bosse Bergstedt & Hans Lorentz (red.): Lärandets skilda vägar: om kunskapsbildning i mångkulturella kontexter, Pedagogiska rapporter, nr 83, 2004.

Maria Småberg, ”En oas mitt i våldet” - Fredsutbildning som ett medel till att förebygga våld i Palestina 1920-1948”, i Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.): Våldets Mening, Makt, minne, myt, Nordic Academic Press, Lund 2004.

Maria Småberg, ”Ambivalens och Vänskap” – mångkulturell utbildning i Jerusalem 1920-1948” i Hans-Albin Larsson (red.) Forskningsfronten flyttas fram. Utbildningskultur och maktkultur, HLF Förlag, 2003.

Maria Småberg, ”Kultur överbryggar konflikt”, Populär Historia, december 2002.

Maria Småberg, ”Dialogue in teaching. Early attempts of peace education in multicultural Anglican schools in Jerusalem, 1920-1948” i Elsie Franzén (red.) Barn, ungdom och utbildning i mångkulturella samhällen, IMER-förbundets rapport från Forskarskolan i Sigtuna, februari 2002, FoU-Södertörn Skriftserie nr 24/02.

Maria Småberg, ”Vems judiska stat? Konflikten mellan religiösa och sekulariserade judar i Israel”, Utrikesperspektiv, maj 1998.

Maria Småberg, ”Religionens roll i fredsprocessen. Moderata israeliska muslimers syn på religion, politik och fred”, Dialog, januari 1998.

Konferens Papers:

MariaSmåberg, 2019: “Material Help and Self-help. Swedishhumanitarian work among Armenian refugees in Thessaloniki, 1923–1947”. Humanitarian Handicrafts. Materiality, Development andFair Trade. A Re-evaluation. University of Huddersfield.

MariaSmåberg, 2019:“Givingvoice to Yazidi and Armenian women – memory and transnational narratives in thecases of Maria Anholm and Alma Johansson”, Refugees, Diasporas and Humanitarian Actors in theEastern Mediterranean Regions Workshop, VoldaUniversity, Norway.

Maria Småberg, 2018: “Cosmopolitan Mothering –humanitarian narratives of saving Armenian mothers and orphans 1902-1947”, PRIS Biennal Conference, Lund University.

Maria Småberg, 2018:“Alma Johansson and the Armenians, 1901-1947”. Mission and Gender in the Middle East - Transnational lives andbiographical perspectives, Center for Middle Eastern Studies, LundUniversity.

Maria Småberg, 2018: “Sexual Violence and Survival – Humanitarian Narrativesof Armenian women as victims and agents during the 1915 Armenian Genocide”, NordicWomen’s and Gender History Conference, University of Oulu, Finland.

Maria Småberg, 2018: “Witness reporting as Resistance and Recovery.Scandinavian missionaries and the 1915 Armenian Genocide”, “Crises in theMiddle East: Humanitarianism, Religion and Diplomacy, c. 1860 to 1970” at theLeibniz Institute of European History, Mainz, Germany.

Maria Småberg, 2017: “Cosmopolitan Mothering – humanitarian narratives ofsaving Armenian mothers and orphans 1902–1947”, 9th Congress of NordicHistorians, Aalborg University, Denmark.

Maria Småberg, 2016: ”Mission ochKosmopolitiskt Modrande – om att rädda armeniska mödrar och barn 1902–1947”, ”Nordiskmission i ett historiskt perspektiv”, University of Gothenburg.

Maria Småberg, 2016: “Material Help and Self-help – Materiality andcosmopolitan care in the Swedish humanitarian work among Armenian refugees inThessaloniki, 1923–1947”, Swedish National Conference on Peace and ConflictResearch, Malmö University.

Maria Småberg, 2016: Active participant, 2nd Global Forum Against theCrime of Genocide, Yerevan, Armenia.

Maria Småberg, 2016: “Material Help and Self-help – Materiality andcosmopolitan care in the Swedish humanitarian work among Armenian refugees inThessaloniki, 1923–1947”, University of Salzburg, Austria.

Maria Småberg,2015: “The Swedish Mayrik - Saving Armenian mothers and orphans 1902–1941“, Swedish Christian Study Centre, Jerusalem.

Maria Småberg, 2014: “WitnessNarratives as Resistance and Recovery - AlmaJohansson and the 1915 Armenian Genocide”, Fourth Annual Conference of the Dialogues on Historical Justice andMemory, Lund University.

Maria Småberg, 2014. "Witness Narratives as Resistance and Recovery. Alma Johansson and the 1915 Armenian Genocide", University of Eastern Finland, Joensuu 2014.

Maria Småberg, 2014. "On Mission in the Cosmopolitan Land. Alma Johansson and the role of transnational humanitarian networks in the Armenian refugee crisis, 1915-1940", ESSHC, Vienna University.

Maria Småberg, 2014, "Witness Narratives as Resistance and Recovery - Alma Johansson and the 1915 Armenian Genocide", National Conference on Peace and Conflict Reserach, Umeå universitet.

Maria Småberg, 2013,“Martyrs, Mothers and Migrants – Swedish Women Missionary Workers and the empowerment of Armenian refugee women in Thessaloniki, 1923-1941”, “Gender and Migration” workshop, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Maria Småberg, 2013, “Agents of hope” – Swedish Women Missionary Worker Alma Johansson and the empowerment of Armenian refugee women in Thessaloniki 1923-1941”, “Mission, Relief and Development” workshop, Historiska intitutionen, Lunds universitet.

Maria Småberg, 2013, “Sexual Violence and Survival” – Representations of Armenian women as victims and agents in Alma Johansson’s witness accounts of the 1915 Armenian Genocide”, International Federation for Women's History & Women's History Network International Conference, "Women's Histories: The Local and the Global", Sheffield Hallam University.

Maria Småberg, 2012, "The Vulnerable Guardian - images of women and security in Alma Johanssons's witness accounts of the 1915 Armenian Genocide", Taking Women Beyond 1325, Lund University.

Maria Småberg, 2012 "The Vulnerable Guardian - images of women and security in Alma Johanssons's witness accounts of the 1915 Armenian Genocide", The Tenth Nordic Gender History Conference, Bergen University.

Maria Småberg, 2012 "The Vulnerable Guardian - images of women and security in Alma Johanssons's witness accounts of the 1915 Armenian Genocide", 2012 Gothenburg National Peace and Conflict Studies Conference, Gothenburg University.

Maria Småberg, 2011 “Witness Accounts as Resistance and Recovery: Alma Johansson and the Armenian Genocide 1915”,
Aid and Genocide - Scandinavian Relief Work among the Christian Minorities in the Ottoman Empire, An International Conference, DIIS Copenhagen.

Maria Småberg, 2009 “The Vulnerable Guardian - Alma Johansson and the Armenian Genocide of 1915”, the 2009 Conference of the Swedish Women and Gender Historians (SKOGH) – “Gender Perspectives on World history”, Gothenburg University.

Maria Småberg, 2009 “The Vulnerable Guardian - Alma Johansson and the Armenian Genocide of 1915”, The 2009 Conference of the Swedish Network of Peace, Conflict and Development Research – “The Development and Security Nexus”, Stockholm University.

Maria Småberg, 2008 “Witnessing the Unbearable – Alma Johansson and the Massacres on the Armenians 1915, National Conference on Peace and Conflict Research, Lund University.

Maria Småberg, 2006 “Peacemakers” from the “Bridge Church”- The Anglican Church as an Informal Third Party in Palestine 1920-1948, Globalization and Peacebuilding, Uppsala University.

Maria Småberg, 2006 “Witnessing the Unbearable – Swedish Missionary Alma Johansson’s actions for the Armenians”, Gender and Religion, Copenhagen University.

Maria Småberg, 2006 ”The Spiritual Solution” – Rituals and Informal Meetings for Peace in Jerusalem 1920-1948, The Second Swedish Peace Research Conference, Gothenburg University.

Maria Småberg, 2006 “Peacemaking through Friendships - Ambivalent Anglican discourses in Jerusalem 1920-1948” Protestant missions, practice and representation in the formation of "self" and "other", ca. 1850-2000, Bergen University.

Maria Småberg, 2005 ”Tea-party-diplomati. Kvinnors strävan att motverka våld i Palestina 1920-1948”, Kvinnor och Våld (Women and Violence), Lund University.

Maria Småberg, 2004 ”Vänskap och ambivalens: kunskapens villkor och möjligheter i mångkulturella skolor i Jerusalem 1920-1948”, NFP/NERA Education Research Conference, Reykjavik University.

Maria Småberg, 2003 ”En oas mitt i våldet” - Fredsutbildning som ett medel till att förebygga våld i Palestina 1920-1948”, Våldets gränser (The Limits of violence), Lund University.

Maria Småberg, 2002 ”Dialogue in teaching. Early attempts of peace education in multicultural Anglican schools in Jerusalem, 1920-1948” IMER Research School, Sigtuna.

Maria Småberg, 1997 “Arab Israeli Muslims on Religion, Politics and Peace”, The Peace Process and Political Visions of the Middle East, Lund University.

Recensioner
Maria Småberg, 2014, recension av Claes Ahlund (red.), Scandinavia in the First World War. Studies in the War Experiences of the Northern Neutrals (Nordic Academic Press, 2012), Scandia 2014, 80:1, s. 156-158.

Maria Småberg, 2013, recension av Sten Rylander, Nelson Mandela - tolerans och ledarskap (Historiska Media 2012) i Historielärarnas Förening Årsskrift, 2013, s. 217-219.

Maria Småberg, 2011, recension av Jesper Bengtsson, ”En Kamp för Frihet. Aung San Suu Kyi” (Norstedts 2010) i Historielärarnas Förening Årsskrift, 2011, s. 185-187.

Maria Småberg, 2007 recension av Sten Ask & Anna Mark-Jungkvist (red.) ”Freden som äventyr. Dag Hammarskjöld och FN:s framtid” (2005), i Historielärarnas förenings årsskrift 2007, s. 212-213.

Maria Småberg, 2003, recension av Grace Feuerverger, “Oasis of Dreams. Teaching and Learning Peace in a Jewish-Palestinian Village in Israel” (2001) i Historielärarnas förenings årsskrift 2003.

Maria Småberg

Forskarassistent

 • Historia
 • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post maria.smaberghist.luse

Telefon 046–222 30 46

Rum LUX:A316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02