Person

anton.ohmanhist.luse | 2019-08-23

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anton.ohmanhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina forskningsintressen berör det nukleära 1900-talets idéer, kultur och politik. Med början i september 2019 forskar jag, med ett transnationellt kunskapshistoriskt perspektiv, om anti-kärnvapenrörelsen. Jag undersöker hur aktivister skapar och cirkulerar kunskap. Fokus är på vad jag kallar vittnesaktivism  mot kärnvapenprovsprängingar som gjordes i Stilla havet. Forskningen knyter an till ett flertal dynamiska forskningsfält som kunskapshistoria, rörelsehistoria, nukleär humaniora och vittnesstudier

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anton.ohmanhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02