Person

Joachim Östlund

Studierektor för forskarutbildningen, universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post joachim.ostlundhist.luse

Rum LUX:A326

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent och universitetslektor vid Historiska institutionen. Sedan 2020 är jag studierektor för masterprogrammet och forskarutbildningen.Tidigare har jag varit verksam som lärare och forskare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitet i Växjö.

Min forskning är inriktad mot globalhistoria i tidigmodern tid och behandlar teman som svensk slavhistoria, mumiehandel, osmansk diplomati och forskning rörande gränser och kulturmöten.

Jag disputerade 2007 på avhandlingen Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstiden till demokratins genombrott. 2014 gav jag ut docentavhandlingen Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770. Sedan 2017 deltar jag i projektet Beyond curiosity and wonder—understanding the Museum Stobaeanum där jag forskar om egyptiska mumier i Sverige. Under 2020 ger jag ut boken Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talet Sverige.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Svensk representant för projektet EU Cost Action Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750).

Medlem i styrelsen för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul och Svenska Historiska Föreningen.

Redaktionsrådsledamot för tidskriften Transactions.

Invald i Svenska Militärhistoriska Kommissionen.

Min avhandling har mottagit priser från Martin Weibulls fond vid Historiska institutionen i Lund, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och från Inga och John Hains stiftelse.

Boken Saltets pris har mottagit litteraturpris från Svenska Sjömanshus Stiftelse 2016.

2018 belönades mina forskningsinsatser av Einar Hansens Forskningsstiftelses stora pris för humanistisk forskning.

Joachim Östlund

Studierektor för forskarutbildningen, universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post joachim.ostlundhist.luse

Rum LUX:A326

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02