lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Utbildningsutbud

Historia

GrundnivåGes termin
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp (HISA02)
Historia: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 hp (HISA03)
Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 7,5 hp (HISA04)
Historia: Modern tid, 1850-2000-tal, 7,5 hp (HISA05)
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA12)
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA13)
Historia: Konkurrerande civilisationer - forntid till 1350, 9 hp (HISA14)
Historia: Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner - 1350-1815, 7,5 hp (HISA15)
Historia: Industri och imperier - 1815-1914, 7,5 hp (HISA16)
Historia: Katastrofernas århundrade, 1914 till 2000-talet, 6 hp (HISA17)
Historia: Nätbaserad kurs. Konkurrerande civilisationer - forntid till 1350, 9 hp (HISA18)
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA19)höst 2020
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA22)
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (HISA23)
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA24)vår 2020höst 2020
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA25)vår 2020höst 2020
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp (HISA26)
Historia: Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp (HISA31)
Historia: Antisemitismens moderna historia, 7,5 hp (HISA32)
Historia: Att arbeta med historievetenskap och historieförmedling ur ett historiekulturellt perspektiv, 7,5 hp (HISA33)sommar 2020
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA34)höst 2020
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA35)vår 2020
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp (HISA36)
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp (HISA38)höst 2020
Historia: Medeltidshistoria, 15 hp (HISB16)
Historia: Kandidatkurs, 30 hp (HISK01)
Historia: Kandidatkurs, 30 hp (HISK37)vår 2020höst 2020
Swedish Politics - Past and Present, 7,5 hp (SASH63)vår 2020
Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 hp (SASH64)höst 2020
History of the Holocaust, 7,5 hp (SASH65)vår 2020
Avancerad nivå
Historia: Magisterkurs, 30 hp (HISP01)
Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp (HISS01)
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp (HISS02)
Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp (HISS03)
Historiska studier: Praktik, 7,5 hp (HISS04)vår 2020
Historia: Plats, rum, landskap. Spatiala perspektiv i historisk forskning, 7,5 hp (HISS19)
Historia: Kroppens historia, 7,5 hp (HISS20)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1, 7,5 hp (HISS25)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2, 7,5 hp (HISS26)vår 2020
Historia: Historiografisk påbyggnadskurs, 7,5 hp (HISS27)vår 2020
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3, 7,5 hp (HISS28)vår 2020
Historia: Historiska bilder/bilder av historien, 7,5 hp (HISS29)
Historia: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (HISS31)vår 2020
Historia: Examensarbete - masterkurs, 15 hp (HISS32)
Historia: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (HISS33)
Historia: Examensarbete - magisterkurs, 30 hp (HISS40)