Studievägledning

Studievägledaren Anna Wallette hittar du på 3:e våningen i A-huset på LUX, i rum 309.

Jag finns oftast på plats på måndagar och onsdagar mellan kl. 9-12, 13-15, men du får gärna mejla om en mötestid: studievagledarehist.luse 

Kontakta mig om du har frågor som gäller din utbildning, exempelvis:
 

  • studieplanering
  • behov av särskilt stöd i studierna
  • information om utbytesstudier
  • allmän information om t.ex. antagning, forskarutbildning etc.

Under hösten 2019 och våren 2020 arbetar jag främst som vikarierande studierektor.

Studievägledning på distans

Med anledning av coronaviruset ställs alla fysiska träffar med studievägledaren in från 20 mars tills vidare. Istället finns det möjlighet till studievägledning på distans.

Du bokar tid genom att du skickar ett mejl. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilken typ av frågor du vill ha hjälp med. Berätta även om du helst vill ha ditt vägledningssamtal via Zoom eller över telefon.

Kontakt

Anna Wallette

Rum: LUX:A309
Telefon: 046-222 79 62
E-post: studievagledarehist.luse