lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Studievägledning

Studievägledaren Frida Nilsson hittar du på 3:e våningen i A-huset på LUX, i rum 310.

Jag finns oftast på plats på tisdagar och torsdagar mellan kl. 9 - 15, men du får gärna mejla om en mötestid: studievagledarehist.luse 

Kontakta mig om du har frågor som gäller din utbildning, exempelvis:
 

  • studieplanering
  • behov av särskilt stöd i studierna
  • information om utbytesstudier
  • allmän information om t.ex. antagning, forskarutbildning etc.

 

Studievägledaren Anna Wallette hittar du på 3:e våningen i A-huset på LUX, i rum 309.

Under hösten arbetar jag främst som vikarierande studierektor.

Kontakt

Frida Nilsson

Rum: LUX:A310
Telefon: 046-222 79 70
E-post: studievagledarehist.luse

Anna Wallette

Rum: LUX:A309
Telefon: 046-222 79 62
E-post: studievagledarehist.luse