Studievägledning

Studievägledaren Anna Wallette hittar du på 3:e våningen i A-huset på LUX, i rum 309.

Jag finns oftast tillgänglig måndag - torsdag mellan kl. 9-12, och 13-15. Du får gärna maila om en mötestid: studievagledarehist.luse 

Jag är sjukskriven under våren 2022. Har du ärende om utbildning, var vänlig kontakta någon av utbildningsadministratör eller studierektorer.

Kontakta studievägledare om du har frågor som gäller din utbildning, exempelvis:

  • studieplanering
  • behov av särskilt stöd i studierna
  • information om utbytesstudier
  • allmän information om t.ex. antagning, forskarutbildning etc.

Studievägledning på distans

Med anledning av coronaviruset finns det möjlighet till studievägledning på distans.

Du bokar tid genom att du skickar ett mail. Berätta kortfattat vilken typ av frågor du vill ha hjälp med. Berätta även om du helst vill ha ditt vägledningssamtal via Zoom eller över telefon.

För kortare frågor finns det drop-in i Zoom varje måndag mellan kl. 11.15-12. Maila för Zoom-länk.

Kontakt

Foto Anna Wallette

Anna Wallette

Rum: LUX:A309
Telefon: 046-222 79 62
E-post: studievagledarehist.luse

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2022-01-25