Studievägledning

Studievägledaren hittar du på 3:e våningen i A-huset på LUX, i rum 309.

Studievägledaren finns oftast tillgänglig måndag, torsdag samt fredag jämna veckor. Du får gärna maila om en mötestid: studievagledarehist.luse 

Kontakta studievägledare om du har frågor som gäller din utbildning, exempelvis:

  • studieplanering
  • behov av särskilt stöd i studierna
  • information om utbytesstudier
  • allmän information om t.ex. antagning, forskarutbildning etc.

Studievägledning på distans

Det finns även det möjlighet till studievägledning på distans.

Du bokar tid genom att du skickar ett mail. Berätta kortfattat vilken typ av frågor du vill ha hjälp med. Berätta även om du helst vill ha ditt vägledningssamtal via Zoom eller över telefon.

 

Kontakt

Maja Soomägi (vik)

(Anna Wallette, sjukskriven)

Rum: LUX:A309
Telefon: 046-222 79 62
E-post: studievagledarehist.luse

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2022-02-22