Person

kim.salomonhist.luse | 2015-01-29

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kim.salomonhist.luse

Telefon 046–222 79 55

Mobil 070–926 45 37

Rum LUX:B007

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan 1996 är jag professor i historia och har undervisat på alla nivåer. Jag har haft olika administrativa uppdrag, bland annat ordförande för styrgruppen för mänskliga rättigheter och prefekt på Historiska institutionen. Nu är jag projektledare för att planera ett centrum för de historiefilosofiska institutionerna. Vidare har jag suttit i olika beredningsgrupper på STINT, SAREC och RJ och är ordförande i en beredningsgrupp i VR, sitter i VR:s ämnesråd, i Kulturrådets granskningsgrupp för fackböcker och är recensent i Svenska Dagbladet. I fokus för mitt forskningsintresse står internationell historia, samtidshistoria, kulturanalyser och historieteori. Doktorsavhandlingen handlade om gränskonflikter och jag har skrivit böcker om fredsrörelser, internationell flyktingpolitik, 1960-talets politiska värdeförändringar och kalla kriget. För närvarande är jag engagerad i ett projekt om digital historiekultur och skriver artiklar om historievetenskapens utgångspunkter och betydelse.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kim.salomonhist.luse

Telefon 046–222 79 55

Mobil 070–926 45 37

Rum LUX:B007

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02