Person

Johan Stenfeldt

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.stenfeldthist.luse

Telefon 046–222 48 76

Rum LUX:A425

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

En sammanhållen tematik i min forskning är politiska idéer; hur gränser mellan ideologier formas och förflyttas, hur historiska aktörer korsar och förflyttar gränserna, och hur historiska erfarenheter görs brukbara i den politiska idédebatten.

Kring dessa teman har jag hittills skrivit tre böcker. I min avhandling Dystopiernas seger studerade jag argumentationsmönster i svensk idédebatt. Min andra bok, Renegater, var en komparativ idébiografi om Nils Flyg och Sven Olov Lindholm. I En global ideologihistoria studerade jag ideologiska förändringsprocesser i Europa, men också i det muslimska kulturområdet, samt Indien och Kina under fyra årtusenden.

I mitt pågående projekt studerar jag det demokratiska systemets gränser och gråzoner genom en studie av verksamhetskultur i underrättelse- och säkerhetstjänst. Projektet finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse och löper 2023-2025.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Johan Stenfeldt

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.stenfeldthist.luse

Telefon 046–222 48 76

Rum LUX:A425

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02