Person

Johan Stenfeldt

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.stenfeldthist.luse

Telefon 046–222 48 76

Rum LUX:A425

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mina forskningsintressen kretsar huvudsakligen kring politisk idéanalys och hur historiska erfarenheter görs brukbara i den politiska idédebatten. I min avhandling Dystopiernas seger studerade jag argumentationsmönster i svensk idédebatt under efterkrigstiden. Särskilt fokus lades vid den roll erfarenheterna av tysk nazism och sovjetisk kommunism spelat i den offentliga åsiktsbildningen. För min avhandling tilldelades jag Westrupska priset av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet.

Min andra bok, Renegater, kommer ut hösten 2019. Den handlar om två politiska ledare under mellankrigstiden, Nils Flyg och Sven Olov Lindholm. De kom under sina respektive liv att genomgå en spegelvänd ideologisk utveckling, Flyg från kommunism till nazism och Lindholm från nazism till kommunism. Om denna åtminstone synbarliga symmetri har jag skrivit en jämförande idébiografi. Se även förlagshemsidan, www.nordicacademicpress.com.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Johan Stenfeldt

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.stenfeldthist.luse

Telefon 046–222 48 76

Rum LUX:A425

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02