Stöd och vägledning

Studievägledning vid Historiska institutionen

Studievägledaren har hand om information och vägledning i studierna, alltifrån grundutbildningen till forskarutbildningen, liksom bra kurskombinationer inom humaniora. Studievägledaren kan också besvara frågor om behörighetsbedömningar och tillgodoräknande av kurser. Vidare får du här upplysningar om antagning, urval och examina liksom om möjligheterna att bedriva utbytesstudier. Behöver du hjälp att strukturera dina studier, analysera dina intressen och förutsättningar är du välkommen in för arbetsmarknadsinformation. Studievägledaren är handledare för mentorerna på grundkurserna liksom kontaktperson för studenter med behov av särskilda stödåtgärder. Studievägledaren vet vart du ska vända dig i frågor som inte handhas av institutionen, t ex Lunds universitet centrala enheter som kan ge ytterligare information om universitetsutbildningar, utbytesstudier, arbetsmarknadsinformation liksom kontakter med andra instanser (Antagning, CSN med mera).

Studievägledning centralt vid Lunds universitet

Om du har frågor som inte specifikt avser historia kan du vända dig till den allmänna studievägledningen. Studievägledarna i Genetikhuset på Sölvegatan 29 kan ge dig som student eller blivande student vid Lunds universitet allmän studievägledning inför utbildningsval utifrån dina intressen.

Studieverkstad med språkservice

Om du vill ha hjälp med studieteknik, det akademiska språket och det akademiska skrivandet kan du vända dig till Studieverkstaden. Den är öppen för alla studenter som är inskrivna vid Lunds universitet och finns i Genetikhuset, Sölvegatan 29. På Studieverkstaden kan du boka in en tid för att diskutera din studieteknik. Förutom individuell handledning finns kurser i studieteknik, akademiskt skrivande och talträning. Lättast att få kontakt är om du mejlar.

Funktionsnedsättning (förlängd skrivtid, enskild tentamen)

Studenter vid Lunds universitet med funktionsnedsättning kan få pedagogiska stödåtgärder. Om du har ett beslut från Avdelningen för pedagogiskt studentstöd vid Lunds universitet angående förlängd tentamenstid, enskild tentamen eller liknande så ska du kontakta institutionens studievägledare vid terminsstart, liksom i god tid - minst två vecka – före varje tentamen. Om du behöver använda dator ser vi gärna att du meddelar i mycket god tid.

Studieteknik

Det finns olika sätt att närma sig tjocka böcker och mängder med olika tekniker för att memorera, förstå och förklara kursens innehåll. Det som fungerar för dig kanske inte fungerar för någon annan. Inlärningen underlättas av en tidseffektiv antecknings- och lästeknik. Har du problem med din studieteknik? Kontakta gärna Studieverkstaden, som kan hjälpa dig med studie- och lästeknik, liksom med akademiskt skrivande. Blir du ineffektiv pga stress vid tentan? Kontakta Studenthälsan, som har kurser i stresshantering. Institutionens mentorer arbetar gärna med studieteknik. Se även sidan om Studieplanering.

Studieplanering

Det finns en hemsida som ger dig möjlighet att reflektera över dina studier, fundera över målet med din utbildning, hur du fungerar i en akademisk miljö och hur du kan tänka kring din framtida yrkeskarriär. Det är studievägledarna från de humanistiska och teologiska fakulteterna som samlar ihop tips och råd när det gäller studieplanering och studieteknik på en egen hemsida. Här finns råd när det gäller att läsa kurslitteratur, att få ut det mesta från en föreläsning, att göra anteckningar och att tentaplugga. Här finns information och goda råd kring olika tentamensformer. Dessutom finns det verktyg som berör dina akademiska meriter och generella färdigheter, och råd om hur du kan tänka kring karriärplanering.

  • Studieplanering (sidan är under renovering)

Studenthälsan

Studenthälsan är ett komplement till vårdcentralerna för studenter vid Lunds universitet. Hit vänder du dig om du har problem som påverkar din studiesituation. Studenthälsan ligger på Paradisgatan 5 B. På hemsidan finns också tips och råd för dig som är stressad, deppig, sover dåligt, har ångest eller annat. Observera att vård för infektion eller skador fås av den allmänna sjukvården. All personal på Studenthälsan har tystnadsplikt.

Studentprästerna

Vill du samtala kring existentiella frågor - oavsett vad du tror eller inte tror på - kan du kontakta Studentprästerna. Detta är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. Liksom personalen vid Studenthälsan har studentprästerna tystnadsplikt.

Stöd från studentkår och studentombud

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student och vilket stöd du kan få kring din studiesituation.

Kom igång-timme

Varje måndag under terminstid kan du få hjälp att planera din studievecka. Läs mer här!

Närbild på dator med tangentbord

Campus Online HT

Digitalt stöd, studieplanering och sociala aktiviteter – anmäl dig direkt i lärplattformen Canvas!

folder om trakasserier

Guide för studenter vid HT-fakulteterna om...

...diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-02-06