Person

helen.perssonhist.luse | 2015-06-08

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helen.perssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 1 september 2012 anställd som doktorand i historia vid Lunds universitet. Mitt historiedidaktiska avhandlingsprojekt utgår från magisteruppsatsen som handlar om hur progression kan mätas och förstås i ett specifikt ämne, vilka olika hållningar det finns till att bli bättre i historia och hur progression kan bedömas i praktiken.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt historiedidaktiska avhandlingsprojekt utgår från magisteruppsatsen som handlar om hur progression kan mätas och förstås i ett specifikt ämne, vilka olika hållningar det finns till att bli bättre i historia och hur progression kan bedömas i praktiken.Analysen bygger främst på Klas-Göran Karlssons terminologi kvantitet, kvalitet och relevans, eller fakta, tolkning och medvetande, och tre pedagogiska inritkningar om lärande lärande; fenomenografi, konstruktivism och det sociokulturella perspektivet. En av slutsatserna är att ett kvalificerat historiemedvetande, som ett mätbart tecken på att den studerande har blivit bättre i historia, kan liknas vid de tre pedagogiska inriktningarnas syn på progression i lärande som ett förändrat sätt att förstå världen och sig själv på.

Böcker (1 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (15 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Undervisning

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helen.perssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02