Person

helen.perssonuvet.luse | 2023-01-17
Helén Persson

Biträdande universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helen.perssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (biträdande universitetslektor)
Helgonavägen 3, Lund (lärare)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (biträdande universitetslektor)
Box 192, 221 00 Lund (lärare)

Internpost hämtställe
11 (biträdande universitetslektor)
30 (lärare)

I princip alla som sysslar med historia professionellt, inte minst i skolan, bedömer och värderar ständigt vad som är att anse som bra och dålig historia. Avhandlingen Historia i futurum: om progression i historia i läroböcker och styrdokument 1919-2012 (2018) syftar till att, med hjälp av historievetenskap, historiefilosofi och pedagogiska teorier, begripliggöra vari progression i ett enskilt ämne som historia egentligen består och hur synen på historieämnets relevans har förändrats under den valda perioden. Utgångspunkter: Historiekultur, historiemedvetande, historia som vetenskap och historia som liv och erfarenhet. För närvarande handlar min forskning om relationen mellan historieämnet i gymnasieskolan respektive högskolan, om synen på Ryssland i svenska läroböcker och om svensk emigration till Amerika under 1800-talet. Jag undervisar i historiedidaktik och i utbildningsvetenskap; om läroplansteori, utbildningshistoria och pedagogikens idéhistoria.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Gymnasielärare i svenska och historia på denkommunala vuxenutbildningen i Kristianstad, 1999–2006.

Universitetsadjunkt i svenska och historia,Högskolan Kristianstad, 2004–2006.

Universitetsadjunkt i svenska, Högskolan Kristianstad,2006–2019

Doktorand i historia på Lunds universitet, 2012–2018.

Universitetslektor i utbildningsvetenskap medinriktning mot historia, Högskolan Kristianstad, 2019–2022

Forskare i historia på Lunds universitet, 50% 1 februari-30april och 1 februari-30 april 2021.

En månads medel från Lunds universitet tillförberedelsearbete med forskningsansökning under 2020.

Biträdande lektor i utbildningsvetenskap, Lundsuniversitet, 2022-

Övriga uppdrag

Vice ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), 2013-

Recensionsredaktör, Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ), 2022-

Helén Persson

Biträdande universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helen.perssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (biträdande universitetslektor)
Helgonavägen 3, Lund (lärare)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (biträdande universitetslektor)
Box 192, 221 00 Lund (lärare)

Internpost hämtställe
11 (biträdande universitetslektor)
30 (lärare)

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02