Person

Björn Lundberg

Forskare

 • Historia
 • Historiska institutionen

Gästforskare

 • Mänskliga rättigheter
 • Historiska institutionen

Lärare

 • Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bjorn.lundberghist.luse

Rum LUX:A418

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är fil.dr i historia verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet, där jag främst undervisat i ämnena historia och mänskliga rättigheter. Min forskning behandlar modern historia med inriktning på barn och ungdomar, medborgarskap och rättigheter. Jag är också knuten till den kunskapshistoriska miljön vid Lund Centre for the History of Knowledge, där jag studerat efterkrigstidens omvärldsfrågor som kunskapshistoriskt problemkomplex. Andra forskningsintressen är internationalism, friluftsliv och idrottshistoria.

Jag disputerade 2018 på avhandlingen Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960 (Arkiv förlag).

2018–2022 var jag verksam som redaktionssekreterare för tidskriften Scandia.

2005-2012 arbetade jag med populärhistoria i olika former, bl.a. som redaktör på tidningen Allt om Historia. Jag har även skrivit populärhistoriska artiklar i flera historiska tidskrifter och drivit podcasten Lite Passé.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag:

 • Redaktionssekreterare Tidskriften Scandia (2018–2022)
 • Gästredaktör Nordic Journal of Educational Hitsory: vol 9, no 2: "Exploring the History of Knowledge and Education
Björn Lundberg

Forskare

 • Historia
 • Historiska institutionen

Gästforskare

 • Mänskliga rättigheter
 • Historiska institutionen

Lärare

 • Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bjorn.lundberghist.luse

Rum LUX:A418

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02