Person

Björn Lundberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Gästforskare

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bjorn.lundbergkom.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är fil.dr i historia verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet, där jag undervisat i ämnena historia och mänskliga rättigheter. Min forskning behandlar främst modern historia med inriktning på barn och ungdomar, medborgarskap och rättigheter. Jag är också knuten till den kunskapshistoriska miljön vid Lund Centre for the History of Knowledge, där jag studerat efterkrigstidens omvärlds- och välfärdsfrågor som kunskapshistoriskt problemkomplex. Andra forskningsintressen är internationalism, friluftsliv och naturumgänge.

Jag disputerade 2018 på avhandlingen Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960 (Arkiv förlag).

Sedan 2018 är jag också verksam som redaktionssekreterare för tidskriften Scandia.

2005-2012 arbetade jag med populärhistoria i olika former, bl.a. som redaktör på tidningen Allt om Historia. Jag har även skrivit populärhistoriska artiklar i flera historiska tidskrifter och drivit podcasten Lite Passé.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (26 st)

Övriga uppdrag och meriter

Övriga uppdrag:

  • Redaktionssekreterare Tidskriften Scandia.
Björn Lundberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Gästforskare

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bjorn.lundbergkom.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30