lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (69 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (34 st)
Bokkapitel (116 st)
Förord (7 st)
Recensioner (378 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (176 st)
Tidningsartiklar (243 st)
Övrigt (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2019

Dick Harrison

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dick.harrisonhist.luse

Telefon 046–222 79 53

Rum LUX:A321

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30