Akademisk hederlighet

Akademiskt skrivande och akademisk hederlighet

Genom studier i historia får du inblick i hur vetenskap produceras och vilka etiska regler som finns för hur man återger och refererar annan forskning. Akademisk hederlighet handlar bland annat om att man aldrig får använda andras forskning eller texter som om det vore ens egna tankar eller resultat.

Undvik plagiat och fusk

Planera

Planera dina studier så att du har gott om tid att skriva även om något oförutsett händer. Förutom en brist på idéer är brist på tid en orsak till att studenter frestas att kopiera hela eller delar av en text från nätet, från böcker eller från en kurskamrat. 

Referera

Du tar inte åt dig ära för andras arbete. Det akademiska arbetssättet bygger på att man hämtar idéer och insikt från andra. Då är det viktigt att behärska tekniken för att berätta varifrån tankarna kommer. Ta varje tillfälle att träna på referensteknik i dina inlämningsuppgifter. Akademiskt skrivande relaterar till andra och vad forskare har gjort tidigare, och där kommer akademisk hederlighet in. Hänvisningar handlar om respekt, om självständighet och om transparens på samma gång.

Var självständig

Du ska vara självständig. Oavsett när du bygger vidare på någon annans idé, om du har fått underlag till dina resonemang från någon annan forskare, eller om du ska återberätta känd kunskap ska du arbeta om din text så den blir din egen. 

Plagiering är en brist på självständighet. Du lyckas inte att referera rätt. Vilseledande plagiering är dessutom ett försök att aktivt och medvetet dölja en imitation av någon annans arbete. Var därför noga med hur du hänvisar till dina källor. Var noga med att det är dina egna ord som finns i texten som du lämnar för bedömning.

Undvik självplagiat

Är det dina egna texter du använder ska du berätta detta. Du får alltså inte heller plagiera dig själv. Du ska inte använda samma hemtentamen eller samma uppsats för att få poäng på olika kurser. Var tydlig dina hänvisningar.

Du får ta hjälp av andra för att få ett bättre språk i din text. Du uppmanas ofta att ta hjälp av andra för att spetsa till din argumentation eller göra din text lättare att tyda. Du får dessutom använda olika tekniska hjälpmedel när det gäller språkkontroll. Vad du inte bör göra är att förlita dig för mycket på andra eller på den tekniska hjälpen. 

AI

Artificiell intelligens i form av AI-språkverktyg, såsom Chat GPT och andra chattbotar som genererar text, är en risk och en möjlighet.

Det är svårt att sätta upp generella riktlinjer för hur artificiell intelligens får lov att användas i undervisningssammanhang, så ta gärna en diskussion med din lärare om och hur chattbotar får brukas i kursen. Vilken typ av användning av AI är okej och vilken som betraktas som otillåten kan variera från fall till fall. 

Var transparent och självständig även i relation till språkverktyg. Att låta en AI-chattbot skriva en text som lämnas in mer eller mindre obearbetad i ditt eget namn ses som ett försök att vilseleda din lärare. Det likställs med plagiat. Var därför varsam och mycket försiktig med allt som riskerar att inskränka ditt eget lärande, förminska ditt eget kritiska tänkande, eller som sänker din förmåga att träna argumentation, att självständigt formulera frågor eller att sammanställa ett forskningsfält. Om ni har haft en diskussion om att AI kan användas på kursen bör du vara transparent i hur AI-chattboten har använts i din text.

Lunds universitets disciplinnämnd

Om du är osjälvständig, om du brister i referenshantering eller om du plagierar någon annans arbete – oavsett om det är mänsklig eller artificiell intelligens – kan du bli anmäld till Lunds universitets disciplinnämnd.

Läs mer om vilka lagar och regler som gäller och hur misstänkt fusk hanteras vid vårt universitet:

Ouriginal

När du studerar historia vid Lunds universitet behandlas dina hemtentamina och uppsatser i antiplagiatredskapet Ouriginal (fd. Urkund). Har kursen inlämning genom Canvas är principen på Avdelningen för historia att inlämningen sker anonymt, och att en textmatchning görs i Ouriginal. Hör med din lärare om du är osäker på hur din text kontrolleras.
 

 

Akademisk hederlighet (Lunds universitetsbibliotek)

Akademiskt skrivande (Lunds universitetsbibliotek)

Skriva & referera (HT-biblioteket)

Akademisk hederlighet

Läs mer om Ouriginal

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-01-18