Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • HISS31

Examensarbete magisterkurs ingår som moment under andra terminen i Masterprogram i historiska studier, om du avser att avsluta ditt program med en magisterexamen efter ett år.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier, Historia

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02

Kursansvarig: Martin Dackling

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15