Kurs

Kurskod: HISS25
Engelsk titel: History: Level 5
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-12-04 – 2020-01-19
Anmälningskod: LU-31031
Behörighet: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander

Beskrivning

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs, finns det tematiska fördjupningskurser, för att få djupare förståelse för historiska sammanhang. Genom att gemensamt reflektera över komplexa historiska problem ges du möjlighet att behärska forskningsläget över en vald problematik. Kursen ingår i Masterprogram i historiska studier.

Du studerar ett särskilt problemområde som institutionen väljer utifrån vilken forskningskompetens som finns tillgänglig under den aktuella terminen. 

Tillsammans med andra studenter kommer du närma dig historiska företeelser inom denna tematik genom att tillämpa olika teorier och perspektiv, och genom att bli bekant med aktuell forskning på temat. Frågor som du som student kommer att diskutera på kursen kan vara: hur kan vi se fenomen i sitt historiska sammanhang; hur identifierar vi förändring och var söker vi kontinuitet; vad är det unika och vad är det generella; vad är orsak och vad är verkan? 

Historia har en politisk och kulturell betydelse i samhället, och utbildningens profil riktas mot kulturhistoria och historiekultur. 

Undervisningen bedrivs i seminarieform i mindre grupp och genom handledning. Kurserna examineras huvudsakligen genom aktivt deltagande i seminarier och hemtentamen.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15