Arbetshistoriska seminariet

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysning, kontakta Emma Hilborn via mail: emma.hilbornhist.luse.  

Seminarieprogram våren 2024

Arbetshistoriska seminariet våren 2024

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysningar, kontakta Emma Hilborn via mail: emma.hilbornhist.luse


Historia och nationalism: Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiska berättelser

Föredrag av Julia Håkansson
Söndagen den 24 mars kl.13.30, Osby Borgen, Klockaregatan / V.Storgatan, 283 31 Osby

Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti drar, till skillnad från många andra politiska partier i deras samtid, nytta av det förflutna för att stärka sin legitimitet. De frågor som ställs till det förflutna i en svensk och dansk politisk kontext handlar ofta om vem som gjorde rätt och, kanske ännu viktigare, vem som gjorde fel vid givna historiska skeenden. Historien behöver hanteras, och är sällan något som politiker söker sig till för att hämta argument i den politiska diskussionen, åtminstone inte i positiv bemärkelse. I föredraget utforskas vad som lockar Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis representanter att anknyta till historia när så få andra politiker gör det. 

Julia Håkansson är historiker och historiedidaktiker verksam vid Malmö Universitet. Hon disputerade 2023 med avhandlingen Historia och nationalism: Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiska berättelser.

Arrangemanget är ett samarbete mellan ABF Skåne, Arbetarhistoria vid Lunds universitet, Centrum för arbetarhistoria och ABF Skåne Nordost.


Arbetaren har inget fosterland – den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900–1910

Föredrag av Fredrik Egefur
Onsdagen den 3 april kl. 18.00, Folkets Hus i Landskrona, Säbygatan 16.

Den svenska socialdemokratins första ungdomsförbund, de så kallade Ungsocialisterna, anammade under det tidiga 1900-talet en alltmer radikal agenda som på bejakade antimilitarism, internationalism och ställde sig tveksamma till den demokratiska vägen som kampmetod. Det här gick på flera sätt på tvärs med moderpartiet som samtidigt börjat röra sig i mer skötsam riktning. Som en av konsekvenserna splittrades ungdomsförbundet 1903, då ett mer partitroget förbund bröt sig ur, vilket innebar att socialdemokratin mellan 1903 och 1908 hade två konkurrerande ungdomsförbund. Denna strid utspelade sig till stor del i Landskrona, då de båda förbunden främst var starka i städer som Landskrona, Malmö, Lund och Helsingborg.

Fredrik Egefur är doktor i historia och arkivchef vid Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. Han disputerade 2020 på en avhandling om internationella fredsrörelser före första världskriget.

Arrangemanget är ett samarbete mellan ABF Skåne, Arbetarhistoria vid Lunds universitet, Centrum för Arbetshistoria och ABF Nordvästskåne.


Stilskolan: Om vuxnas försök att reglera ungdomars klädsel under 1900-talet

Föredrag av Björn Lundberg och Emma Severinsson
Söndagen den 5 maj kl. 13.00, Statarmuseet, Torupsvägen 606–59, Bara.

I slutet av 1950-talet startade Scouterna en stilskola vid några av landets industri- och lärlingsskolor. Snart inleddes ett samarbete med Svenska herrmoderådet. Båda organisationerna såg en möjlighet att utbilda ungdomar i frågor som rörde uppträdande och värderingar. Stilskolan ville väcka intresse bland ungdomar – särskilt unga män – för klädsel och mode som ett led i att forma ansvarstagande, skötsamma medborgare. Syftet var att få de unga männen att inse värdet av att vara välklädd och välvårdad eftersom det kunde ge fördelar på arbetsmarknaden såväl som hos det motsatta könet.

Det säljs mat och fika före och efter föreläsningen.

OBS! Föredraget är gratis, men föranmälan krävs på via: www.abf.se/arrangemang/skane-lan/svedala/historia-slaktforskning/stilskolan/anmalan/

Björn Lundberg är docent i historia vid Lunds universitet. Hans forskning behandlar barns och ungdomars engagemang i globala frågor under 1900-talet, samt samhällsfostran och utbildning knuten till ungas medborgarskap.
Emma Severinsson är doktor i historia och lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Hennes pågående forskning handlar om mode i folkhemmet 1930–1990.

Arrangemanget är ett samarbete mellan ABF Skåne, Centrum för arbetarhistoria, Arbetarhistoria vid Lunds universitet och Statarmuseet i Bara.
 

Arbetarhistoria vid Lunds universitet

Läs mer på Arbetarhistorias webbplats

Logga Arbetshistoriska seminariet

Kontaktinformation

Emma Hilborn, emma.hilbornhist.luse
För mer information se även www.arbetarhistoria.org.

Kalendarium

Seminarieserier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-03-15