Arbetshistoriska seminariet

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysning, kontakta Emma Hilborn via mail: emma.hilbornhist.luse.  

Seminarieprogram hösten 2021

Epidemier och epidemihantering i 1800-talets Sverige

Föredrag av Helene Castenbrandt

Torsdag 18 november, kl. 15.00, Landskrona museum, Slottsgatan, 261 31 Landskrona 

När vi nu står mitt uppe i en pandemi kan det vara all idé att blicka bakåt mot tidigare dramatiska skeenden. Under 1800-talet drabbades världen av flera förödande kolerapandemier. Europa nåddes av sjukdomen för första gången i början av 1830-talet, vilket inledningsvis föranledde kraftfulla åtgärder. I likhet med i dag debatterades livligt hur kolerans framfart bäst skulle hindras. I den medicinhistoriska forskningen har flera teorier kring varför åtgärder kom att skilja sig åt mellan länder lyfts fram. I detta föredrag ska vi stifta bekantskap med 1800-talets epidemier och vad man då gjorde för att hindra smittsamma sjukdomar från att ta sig in i landet och spridas vidare. Fokus är på Europa och Sverige.

Helene Castenbrandt är medicinhistoriker med doktorsexamen i historia. I sin avhandling studerade hon epidemier i Sverige under 1700- och 1800-talen och i sin fortsatta forskning har hon arbetat med frågor kring folkhälsans och medicinens föränderliga villkor. Sedan 2019 är hon anställd vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. 

Föredraget arrangeras av Centrum för Arbetarhistoria och ABF Skåne.

Lika rätt till toalett

Föredrag av Malin Arvidsson och Andrés Brink Pinto

Tisdag 14 december 2021, kl. 18.30, Malmö Stadsarkiv, Bergsgatan 20, Malmö

Vår möjlighet att röra oss fritt i staden begränsas när offentliga toaletter saknas. Vid 1900-talets början väckte socialdemokratiska kvinnor förslag om ”bekvämlighetsinrättningar” för kvinnor i flera städer. En av dem var Anna Stenberg, den första kvinnliga representanten i Malmö stadsfullmäktige. Resultatet blev ”de Stenbergska villorna”, men vilka argument använde hon och hur blev hon bemött?

Malin Arvidsson är historiker verksam vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet
Andrés Brink Pinto är historiker verksam vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Föredraget arrangeras av Centrum för Arbetarhistoria och Malmö Stadsarkiv.
 

 

Logga Arbetshistoriska seminariet

Kontaktinformation

Emma Hilborn, emma.hilbornhist.luse
För mer information se även www.arbetarhistoria.org.

Kalendarium

Seminarieserier

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2021-09-10