Arbetshistoriska seminariet

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysning, kontakta Emma Hilborn på tel. 046–222 79 52 eller via mail emma.hilbornhist.luse

Logga Arbetshistoriska seminariet

Kontaktinformation

Emma Hilborn, emma.hilbornhist.luse
För mer information se även www.arbetarhistoria.org.