Historia höstterminen 2024

Vad handlar universitetsämnet historia om?

Historiker vill veta mer om maktutövning och politiska strukturer, liksom kulturella rörelser. Mer om historia på film. Om arbetets organisering. Landskap i historisk forskning. Hur historien har brukats och missbrukats. Kroppens historia. Historiedidaktik. Individer och kollektiv. Det handlar om personer, relationer och levnadssätt. Mäns och kvinnors villkor och ansvarsområden – hög som låg. Religioners och ideologiers betydelser. Det handlar om stort & smått. Kungarna och krigen intresserar oss också men inte den militära taktiken, utan krigens orsaker och verkningar. Historiker vill förstå samhällen – då & nu.

Kandidatprogram i historia, 180 hp (6 terminer)

Vi har ett treårigt nybörjarprogram med inriktning mot praktisk historieanvändning. Programmet har en historisk profil riktad mot kultur eller en profil riktad mer mot samhällsanalys. I programmet ingår praktik och möjlighet att studera utomlands. Programmet startar varje höst. Läs mer om programmet här:

Masterprogram i historiska studier, 120 hp (4 terminer) med inriktning mot historia eller idé- och lärdomshistoria erbjuds nästa gång hösten 2025. Läs mer om programmet här:

Givetvis erbjuder vi fristående kurser i historia.

Du kan använda Grundkurs, Fortsättningskurs, samt Kandidatkurs som grund för en filosofie kandidatexamen. Läs mer om hur du sätter ihop en examen med fristående kurser:

Följande program och kurser kan sökas inför höstterminen:

Grundnivå

Program:

  • Kandidatprogram i historia, 180 hp

Kurser på grundnivå:

  • Grundkurs, 30 hp
  • Nätbaserad grundkurs, 30 hp (halvtidskurs)
  • Fortsättningskurs, 30 hp
  • Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (halvtidskurs)
  • Kandidatkurs, 30 hp
  • Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp
  • Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 hp

Anmälningsperioden öppnar 15 mars, 2024.

Anmälningskoder till våra fristående kurser hittar du på respektive kurs och respektive termin under Kurser terminsvis.

Anmälningskoder till våra program hittar du på programhemsidorna under Utbildning:

Kandidatprogram i historia

Sista anmälningsdag 15 april!

Kurserna öppnar igen för sen anmälan tidigast i juli. De utbildningar som eventuellt öppnas för sen anmälan är då märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se. Du som gör en sen anmälan rangordnas efter den som sökt i tid.

Sök på Antagning.se

Ansök före 15 april

Höstlöv på fasaden på UB

Kandidatprogram i historia

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-03-25