FALF 2023 Arbetets gränser

Den 14–16 juni 2023 arrangerar Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet Forum för arbetslivsforsknings (Falf) årliga nationella arbetslivskonferens. Konferensen har temat Arbetets gränser och kommer att hållas på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Arbetet och dess gränser är under ständig förhandling och förändring. Detta kommer bland annat till uttryck i hur arbete organiseras, prioriteras och värderas. Tjänster som tidigare tillhörde den privata sfären erbjuds idag ofta på marknader och traditionella näringar genomgår förändringar som tänjer på gränser på olika sätt. De nya nischerna öppnar upp för nya arbeten, utförare och distinktioner. Vilka funktioner fyller arbete? Hur omförhandlas gränserna för, i och mellan arbete, familjeliv och fritid i dåtid, samtid och framtid? Vilka gränser har suddats ut och vilka har förstärkts? Var går människans kroppsliga och mentala gränser – vad händer när vi närmar oss dem? Hur är det att arbeta och försörja sig i ett normativt gränsland? Hur kan vi förstå arbetet utifrån ett transnationellt perspektiv? 

Genom att fokusera på arbetets gränser hoppas vi med denna konferens fördjupa vår kunskap och förståelse för arbetslivets innehåll. Vi välkomnar forskare och praktiker från skilda discipliner och vår förhoppning är att konferensen ska erbjuda tillfälle till dialog, kunskapsutbyte och till att stärka relationerna mellan verksamheter, forsknings- och undervisningsmiljöer. 

Här hittar du postern för FALF 2023. Välkommen att sprida den på din arbetsplats och i dina nätverk.

Vänligen observera att anmälan är stängd.  

 

Frågor eller funderingar?

Välkommen att ta kontakt med Ida de Wit Sandström ida.de_wit_sandstromhist.luse eller Kristin Linderoth kristin.linderothhist.luse

 

 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-06-12