Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISS27

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs, som vill förstå ämnet historia som vetenskaplig disciplin bättre. Kursen kan vara en fristående kurs på avancerad nivå, eller ingå i Masterprogram i historiska studier.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier, Historia

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-11-29 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-31053
Behörighet: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper.

Kursansvarig: Joachim Östlund
Lärare: Isak Hammar, Hampus Östh Gustafsson

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15