Det historiedidaktiska och historiepedagogiska seminariet

Det historiedidaktiska seminariet har funnits vid Historiska institutionen sedan åren kring 1980. Verksamheten svarar mot ett stort forskningsintresse bland institutionens medarbetare. Historiedidaktik handlar om förmedling av historia och om den historiska dimensionens plats i kultur, samhälle och utbildning. Historiepedagogik rör konkret historieundervisning, inte minst på universitetsnivå. På seminariet diskuteras frågor om erfarenhet och minne, historiebruk, historiekultur, historieundervisning och historiska lärdomar.

Seminarieledare är professorerna Klas-Göran Karlsson (klas-goran.karlsson@hist.lu.se) och Ulf Zander (ulf.zander@hist.lu.se).

Kontaktinformation

Klas Göran Karlsson
Ulf Zander

Kalendarium

Seminarieserier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2021-09-10