Kurs

Kurskod: HISA13
Engelsk titel: History: Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017.

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Anmälningskod: LU-70901
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 9.15 – 13.00 i LUXAulN

Kursansvarig: Klas-Göran Karlsson, Marie Lindstedt Cronberg, Ulf Zander
Lärare: Dick Harrison, Eva Helen Ulvros, Anna Wallette, Johan Östling

Information

Om kurslitteraturen till "Industri och imperier":

Det har tyvärr visat att två av kursböckerna kan vara svåra att få tag på: Conklin & Fletcher respektive Beaudoin. I båda fallen är de slutsålda på de vanligaste svenska nätbokhandlarna och det finns enbart ett par exemplar kvar på LU:s bibliotek.

Mitt förslag är därför:

Conklin & Fletcher: Här koncentrerar ni er på att läsa de texter som behövs för gruppövning 1, dvs. i första hand fram till s. 55. Om ni inte lyckas köpa denna bok (den finns i en del internationella nätbokhandlar) finns det några få referensexemplar att tillgå på biblioteket.

Beaudoin: Om ni inte kan få tag på denna bok föreslår jag att ni läser Lennart Schön, Vår världs ekonomiska historia (Studentlitteratur, 2014) (fram till s. 243). Denna bok finns både att köpa och låna. Schöns bok är mer av en översiktlig lärobok; Beaudoin är mer av en textsamling. I denna kurs kan dock Schön ersätta Beaudoin för den som så önskar.

Med vänliga hälsningar
Johan

Information om ingående delar

 1. Katastrofernas århundrade, 6 hp
 2. Konkurrerande civilisationer, 9 hp
 3. Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, 7,5 hp
 4. Industri och imperier, 7,5 hp

Beskrivning

Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? Då är grundkursen i historia rätt val. Grundkursen ger behörighet till fortsatta studier i historia.

Kursens innehåll

Grundkursen i historia ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Du studerar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv. Kursen omfattar den historiska utvecklingen från forntid till nutid. I gruppövningar diskuterar du historievetenskap. Du får läsa källmaterial från olika tidsperioder och får inblick i hur historieskrivning går till.

I kursen studerar du bland annat:

 • historien från forntid till nutid
 • svensk historia
 • nordisk historia
 • europeisk historia
 • globalhistoria
 • kontakter och kulturellt inflytande mellan regioner och civilisationer
 • kulturhistoria
 • politisk historia
 • socialhistoria
 • historievetenskapliga problem
 • källkritik

Studierna

Kursen består av fyra delkurser:

 • Konkurrerande civilisationer, forntid till 1350
 • Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, 1350–1815
 • Industri och imperier, 1815–1914
 • Katastrofernas århundrade, 1914–2000-talet

På kursen deltar du i föreläsningar och arbetar tillsammans med andra studenter i obligatoriska gruppövningar.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På grundkursen undervisas du av framstående forskare. Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Efter utbildningen

Du kan läsa historia som fristående kurser till och med kandidatkursen (1–90 hp). Ämnet historia kan utgöra huvudämne i en kandidatexamen eller en magister- respektive masterexamen. Vi har en även en tvåårig mastersutbildning i historia, där du har möjlighet att göra praktik.

Du kan alltså studera historia en termin eller riktigt länge. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram eller som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket.

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15