Kurs

Kurskod: HISS30
Engelsk titel: History: Making a Living 1600-2000
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier, Historia

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-02-14

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 15.15 – 17.00 i LUX:B240

Kursansvarig: Martin Dackling
Lärare: Anna Nilsson Hammar, Svante Norrhem

Beskrivning

Tematiska fördjupningskurser ingår som moment under andra terminen i Masterprogram i historiska studier, med inriktning historia.

Tematiska fördjupningskurser anordnas för att få djupare förståelse för historiska sammanhang. Genom att gemensamt reflektera över komplexa historiska problem ges du möjlighet att behärska forskningsläget över en vald problematik. Kursen problemkomplex är alltid nära kopplad till pågående forskning inom ämnet.

I denna kurs ska du som student lära dig mer om människors försörjningsmöjligheter och egendomsförhållanden ut under perioden 1600-2000. Hur har dessa varierat utifrån perspektiv som rum, klass, kön och etnicitet?

Kursen kombinerar litteraturstudier om försörjningsmöjligheter och egendomsförhållanden, med särskilt fokus på Europa, med praktiskt inriktade moment. De praktiska momenten tar utgångspunkt i olika källmaterial och tränar studenterna i historikers praktiska arbete vad gäller material, metod, analys och operationalisering av teori.
 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15