Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISS33

Kursen utgör fjärde terminen inom masterprogrammet i historia.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier, Historia

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02

Kursansvarig: Martin Dackling
Lärare: Elisabeth Geevers

uppslagen uppsats

Förkunskapskrav examensarbete HAHII

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15