Kurs

Kurskod: HISA33
Engelsk titel: History: Working with Scholarly History and Communication from a Historical-cultural Perspective
Högskolepoäng: 7,5

Undervisning – vårterminen 2020

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Kurstillfälle: sommaren 2020
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-06-08 – 2020-08-14
Anmälningskod: LU-S9021
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

Vilken historia är det som blir historia? Hur tolkas och förmedlas denna historia i olika kontexter? Funderar du på dessa frågor är denna fristående kurs om historievetenskap och historieförmedling rätt val.

Kursen fokuserar på historievetenskap, historieförmedling och historiekultur och du studerar relationen dem emellan. Ett sammanhang är där historia blir vetenskapliggjord historia på landets universitet och högskolor, som studeras i en jämförelse med det sammanhang där samhällens och individers historia blir till, och därmed förstår sig själva. Båda kontexterna är beroende av den historiekultur de är delar av.

I kursen studerar du vad som händer när historia förmedlas och hur historiemedvetandet aktiveras vid gränssättande händelser. Hur kan vi förstå historieämnets relevans i relation till historievetenskapliga frågeställningar och samhällens och individers orientering i tid?

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Kopia av kallelse

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15