Kurs

Kurskod: HISP01
Engelsk titel: History: Master Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2015.

Kurstillfälle: vårterminen 2015
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2015-01-19 – 2015-06-05
Anmälningskod: LU-71052
Behörighet: Historia: Kandidatkurs (HISK01) eller motsvarande

Introduktionsmöte: 2015-01-20 kl. 9.15 – 10.00

Lärare: Klas-Göran Karlsson, Yvonne Maria Werner, Ulf Zander

Information

Hej!

Till dem av er som inte var med på undervisningen i måndags. Till på måndag är din uppgift att välja ut ett klipp från en spelfilm på 3-5 minuter och resonera om hur historia kommer till uttryck i det av dig valda klippet.

Använd Marnie Hughes Warringtons Film and History Reader för att finna goda argument.

Vänliga hälsningar

Ulf

Information om ingående delar

 1. Historiografisk kurs, 7,5 hp
 2. Valbar temakurs, 7,5 hp
 3. Examensarbete, 15 hp

Beskrivning

I magisterkursen i historia gör du ett examensarbete på avancerad nivå. Du studerar historievetenskapens utveckling och fördjupar dig inom ett utvalt område. Kursen ges för sista gången vt 2015. Därefter hänvisar vi till vårt master/magisterprogram Historiska studier som ges i samarbete med idé och lärdomshistoria. 

Behörighetskrav är kandidatkursen i historia eller motsvarande. 

Kursens innehåll

I kursen får du:

 • fördjupade kunskaper om historieämnets utveckling
 • studera den kulturhistoriska vändningen
 • studera den språkliga vändningen
 • formulera vetenskapliga frågor på avancerad nivå
 • skriva examensarbete på avancerad nivå
 • kritiskt granska vetenskapliga texter och opponera

Studierna

Kursen består av tre delkurser

 • Historiografisk kurs, 7,5 hp
 • Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
 • Examensarbete, 15 högskolepoäng

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter. Vid terminens slut lägger du fram ditt examensarbete på ett seminarium.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. 

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

Efter utbildningen

Magisterkursen är en fristående kurs som kan användas i en generell examen på grundnivå såväl som på avancerad nivå. Om du har en filosofie kandidatexamen kan du efter avslutad magisterkurs ha historia som huvudämne i en filosofie magisterexamen (1 års studier varav minst 75% på avancerad nivå) om du läser ytterligare 30 hp. Du kan t ex läsa vidare på vårt masterprogram Historiska studier och avgå med en magisterexamen efter en termin.

Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildningen.

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på nyhetsredaktion, arkiv, museum, bibliotek, bokförlag samt inom turistnäringen, statlig förvaltning och internationella organisationer.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15