Kurs

Kurskod: HISA04
Engelsk titel: History: The Late Medieval and Early Modern Period, 1350-1850
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2018.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-11-05 – 2018-12-07
Anmälningskod: LU-30951
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Introduktionsmöte: 2018-11-05 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:C121 hörsal

Lärare: Eva Helen Ulvros

Beskrivning

I kursen Senmedeltid och tidigmodern tid, läser du om den historiska utvecklingen i Europa och världen från 1350 till 1850. Kursen är en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng. Denna kurs utgör också en delkurs i grundkursen i historia.

Kursens innehåll

I kursen studerar du den europeiska, inklusive den nordiska och svenska, amerikanska, asiatiska och afrikanska historiska utvecklingen och interaktionen mellan olika världsdelar. Kursen behandlar också bl.a. reformationen och dess betydelse. Ett tema i kursen är statsbildningsprocesserna. Dessutom studerar du den amerikanska och franska revolutionerna. I kursen studerar du historieämnets vetenskapliga grund, i synnerhet källkritik, och du analyserar källmaterial från tiden.

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och övningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem. Kursen avslutas med en skrivning.

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Våra framstående forskare undervisar på alla våra kurser på alla nivåer.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

 

Ingående delar

  • Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 6 hp
  • Gruppövningar, 1,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15