Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISS28

Tematiska fördjupningskurser ingår som moment under andra terminen i Masterprogram i historiska studier för studenter med inriktning historia.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier, Historia

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-04-25 – 2024-06-02

Kursansvarig: Martin Dackling
Lärare: David Larsson Heidenblad, Johan Östling

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15