Globalhistoriska seminariet

Intresset för att vidga det historiska perspektivet utanför nationella gränser har vuxit sedan det tidiga 1990-talet. Flera forskare har talat om en ”världshistorisk vändning” eller en ”transnationell trend”. Perspektivskiftet kan inringas av begrepp som global historia, världshistoria, transnationell historia, jämförande historia, histoire croisée och entangled history. Med detta seminarium vill vi lyfta fram pågående forskning inom fältet och diskutera relationen mellan teori och empiri samt hur dessa perspektiv påverkar vår syn på det förflutna. Vi hälsar alla intresserade välkomna, studenter såväl som forskare.

Globalhistoriska seminariet gör uppehåll från och med läsåret 2017/18.

För att bli medlem av Globalhistoriska seminariets e-postlista, kontakta wiebke.kolbe@hist.lu .se

Kalendarium

Seminarieserier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-04-14