Kurs

Kurskod: HISA26
Engelsk titel: History: Level 1 and Level 2
Högskolepoäng: 60

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2018.

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Termin: 2
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-08-28 – 2018-06-03
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Introduktionsmöte: 2018-01-15 kl. 13.15 – 14.00 i LUX:B152

Lärare: Marie Lindstedt Cronberg

Beskrivning

Vill du ha både bred allmänbildning i historia och lära dig grunderna för historisk forskning? Då är Grund- och fortsättningskursen, som löper över två terminer, rätt val. 

Efter kursen är du behörig att läsa kandidatkursen i historia.

Kursens innehåll

Grund- och fortsättningskursen i historia ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Studier handlar både om vad historia är som vetenskap och den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Du studerar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv.

Första terminens studier ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Kursen inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Här studerar du ämnets framväxt och du lär dig grunderna för hur en historiker arbetar med olika typer av källor. I tre översiktskurser studerar du svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv. Du läser källmaterial från olika tidsperioder och får inblick i hur historieskrivning går till.

Under den andra terminen ligger fokus på ämnesfördjupning och på akademiskt skrivande. I kursen Akademiskt skrivande studerar du olika texttyper där historia är ett viktigt inslag – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare. I Metodkursen lär dig grunderna för forskning. Terminen avslutas med att du skriver en kortare vetenskaplig uppsats. 

Studierna

Kursen består av följande delkurser:
1. Historia som vetenskap
2. Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
3. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
4. Modern tid, 1850–2000-tal
5. Tematisk fördjupningskurs
6. Akademiskt skrivande
7. Metodkurs
8. Uppsatskurs

Den tematiska kursen varierar från termin till termin.
På kursen deltar du i föreläsningar och arbetar tillsammans med andra studenter i gruppövningar. Du deltar också i uppsatsseminarier.

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Redan på grundkursen undervisas du av framstående forskare.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Ingående delar

 • Historia som vetenskap, 7,5 hp
 • Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 6 hp
 • Gruppövningar, delkurs 2, 1,5 hp
 • Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 6 hp
 • Gruppövningar, delkurs 3, 1,5 hp
 • Modern tid, 1850-2000-tal, 6 hp
 • Gruppövningar, delkurs 4, 1,5 hp
 • Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
 • Akademiskt skrivande, 7,5 hp
 • Metodkurs, 7,5 hp
 • Uppsatskurs, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15