Uppsamlingstentamen 2024

Omtentor & uppsamlingsseminarium augusti

Föranmälan till salstentor görs i Ladok senast en vecka före tentamen.

Studenter med aktuellt beslut om pedagogiskt anpassning av studierna kontaktar studievägledaren på adress studievagledarehist.luse senast 28 juni för förlängd tid på salstentamen. Därtill görs en föranmälan till salstentan i Ladok senast en vecka före tentamen.

Du behöver inte vara omregistrerad på kurs för att anmäla dig för anonym salstentamen i Ladok. 

För hemtentor och uppsatsseminarium behöver du vara omregistrerad för att få tillgång till inlämning på kursen via Canvas. Kontakta oss på adress histhist.luse. Berätta ditt namn och vilken kurs du vill bli omregistrerad på. Anmäl dig före 28 juni för en snabbare hantering av tillgången till Canvas. Administrationen är begränsad under semestertider, och en registrering kan därför dröja om du anmäler dig senare. 

Grundkurser i historia (HISA24, HISA34, ÄHID01)

Hemtenta: Historia som vetenskap
Deadline, se Canvas

Salstenta: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
Onsdag 21 augusti, kl. 9-14
Plats: LUX:B129

Salstenta: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
Torsdag 22 augusti, kl. 9-14
Plats: LUX:B129

Hemtenta: Modern tid, 1850-2000-tal
Deadline, se Canvas

Anmäl dig till salstentan i Ladok.

Se till att du är registrerad på vårterminens kurs för tillgång till Canvas inför inlämning av hemtentamen.

Nätbaserad grundkurs i historia (HISA19)

Historia som vetenskap
Inlämning tisdagen 20 augusti

Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
Inlämning onsdagen 21 augusti 

Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
Inlämning torsdagen 22 augusti

Modern tid, 1850–2000-tal
Inlämning fredagen 23 augusti

Föranmälan görs till respektive lärare före vårterminens slut, se Canvas för deadline.

Se till att du är registrerad på vårterminens kurs och har tillgång till Canvas i god tid före inlämningsdag. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller via e-post kursledare (anna.wallettehist.luse) om du inte har varit registrerad under våren, så att du får tillgång till kursens Canvas-sida där tentan återfinns. 

Fortsättningskurser i historia (HISA25, HISA27, HISA35, ÄHID03, HISA28)

Uppsamlingsseminarier för B-uppsats under v. 35 (27-30 augusti).

Föranmäl intresse till läraren (bonnie.clementssonhist.luse) senast 13 augusti.

Sista inlämningsdag 20 augusti, kl. 17.

Examinator: Bonnie Clementsson 

Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2024 kontaktar du histhist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner inför inlämning återfinns.

Kandidatkurs i historia (HISK37, ÄHID04)

Uppsamlingsseminarier för C-uppsats under v. 35 (27-30 augusti).

Sista inlämningsdag 20 augusti, kl. 17.

Examinator: Martin Ericsson 

Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2024 kontaktar du histhist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner inför inlämning återfinns.

Masteruppsats i historia (HISS31, HISS32, HIS33)

Uppsamlingsseminarier för master- och magisteruppsats är onsdagen den 28 augusti.

Sista inlämningsdag 21 augusti.

Examinator: Elisabeth Geevers 

Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2024 kontaktar du histhist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner inför inlämning återfinns.

Mer info & exempeltentor

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-05-17