Kurs

Kurskod: HISA23
Engelsk titel: History: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2020.

Undervisning – vårterminen 2020

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande samt Historia: Grundkurs (HISA12, HISA13 eller HISA11)

Beskrivning

I den nätbaserade fortsättningskursen i historia får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden, och du lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. Grundkursen i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. Efter denna fristående kurs är du behörig att läsa kandidatkurs i historia.

Kursens innehåll

I kursen får du:

  • fördjupade kunskaper inom utvalda områden av historien
  • lära dig formulera vetenskapliga frågor
  • kunskap om metoder som används inom historisk forskning
  • kritiskt granska vetenskapliga texter
  • skriva en vetenskaplig uppsats

Beskrivning

I fortsättningskursen får du fördjupade kunskaper i historia och du lär sig grundläggande historievetenskaplig metod. I veckoövningar diskuteras historievetenskapliga problem och du analyserar texter och tränar på att formulera vetenskapliga frågor. De tematiska kurserna kan behandla ämnen som kolonialismens historia, genushistoria och intersektionalitet, eller religion och sekularisering.

Fortsättningskursen avslutas med en vetenskaplig, mindre uppsats: Där lär du dig grunderna för historievetenskaplig textproduktion, och att arbeta med källor. I uppsatsen tillämpas de metodiska verktyg och den tolkningsförmåga som du tillägnat dig under dina historiestudier. 

Kursen består av följande delkurser: 
Delkurs 1. Tematisk fördjupning, 7,5 hp 
Delkurs 2. Tematisk fördjupning, 7,5 hp 
Delkurs 3. Att arbeta historievetenskapligt, 7,5 hp
Delkurs 4. Uppsatskurs, 7,5 hp. 

All undervisning är på distans, det finns inget krav på obligatoriska möten i Lund. Ingen undervisning eller examination sker vid exakta klockslag förutom i uppsatskursen. Kursen går på halvtid och sträcker sig över två terminer.

Historia kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och kan alltså utgöra huvudämne för en Filosofie kandidatexamen (180 hp).

Ingående delar

  • Att arbeta historievetenskapligt, 7,5 hp
  • Tematisk fördjupning 1, 7,5 hp
  • Uppsatskurs, 7,5 hp
  • Tematisk fördjupning 2, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Uppsamling augusti

Läs mer  
Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15