Historia och religion

Seminarieledare professor Yvonne Maria Werner

Seminarieserien Historia och religion inleddes hösten 2010 och har en tvärvetenskaplig prägel. Syftet med seminarieserien är tvåfaldigt. Det handlar dels om att presentera och diskutera forskning som belyser religionens roll i samhället i ett historiskt perspektiv, dels om att belysa hur religion studeras inom olika vetenskaper, vilka definitioner som används samt vilken betydelse forskarens egen syn på religion och religiös tro spelar i detta sammanhang.

Seminarierna hålls vanligen på måndagar i sal B332 13.15-15, om inget annat anges.

Upplysning om seminarier ges på Historiska institutionens kalendarium.

Välkomna!

Kontaktinformation

Yvonne Maria Werner

Kalendarium

Seminarieserier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2021-09-10