Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISS01

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs, som vill förstå historieforskarens arbete bättre, och få större inblick i hur dennes historieskrivning brukas. Kursen kan vara en fristående kurs på avancerad nivå, eller ingå i Masterprogram i historiska studier.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2023-09-26
Anmälningskod: LU-31050
Behörighet: 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper

Kursansvarig: Joachim Östlund
Lärare: David Dunér, Elisabeth Geevers, Frits Gåvertsson, Jonas Hansson, Per Anders Rudling, Anna Tunlid, Johan Östling, Joachim Östlund

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15